04-03-2018 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

การได้พักสงบที่แท้จริง คือ การได้อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้า

แผ่นดินของพระเจ้า เป็นความล้ำลึก ที่เมื่อเรานิ่ง สงบ และ วางใจ การเปิดเผยความล้ำลึกนั้นย่อมมาถึงเรา ผู้ที่หิวกระหายจึงได้เต็มอิ่ม อย่างสดใหม่ และ ไม่ขาดเลย

พระสิริของพระเจ้านั้นงดงาม และ ดึงดูดเราทั้งหลายให้เข้าใกล้ เพื่อชมความงามของพระพักตร์พระบิดา