Category Archives: คำอธิษฐานร้องทูล

คำอธิษฐาน :: ขอปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายในโลกนี้

🎯 ถ้อยคำ :: “ยิ่งโลกนี้เต็มไปด้วยปัญหามากมาย และ บาปที่ดาษดื่นมากเท่าไร .. ยิ่งต้องมีพลังแห่งการอธิษฐานวิงวอนมากเท่านั้น”

🕎 คำอธิษฐานประจำวัน :: หมวดเพื่อแผ่นดิน

🌸พระองค์เจ้าข้า … กาลปัจจุบัน ความชั่วร้ายมาทุกรูปแบบ และ วนเวียนอยู่รอบตัวในรูปแบบสังคมที่แปดเปื้อน
🌸ไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหน … ความบิดเบือน ความอสัจอธรรม ก็เต็มไปทั่วทุกสังคม ทุกชนชั้น

🌻ด้วยเหตุนี้เอง … พระองค์เจ้าข้า
🌻ทุกๆ ย่างก้าวในการดำรงชีพบนแผ่นดินโลกนี้ ; จึงต้องการการปกคลุมจากพระองค์เป็นอย่างมาก เพื่อเราทั้งหลายจะผ่านพ้นทุกสภาพการณ์ไปได้อย่างปลอดภัย และ เป็นสุข
🌻ทุกๆ วันคืนในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมโลก ; ข้าพระองค์ปรารถนาอย่างเหลือเกินที่จะอยู่ภายใต้การปกป้อง และ อวยพรจากพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่
🌻ทุกๆ เรื่องราวของชีวิต ; ขอวางไว้ในพระหัตถ์แห่งการดูแล , ปกป้อง , ช่วยกู้ , เลี้ยงดู , รื้อฟื้น และ จัดเตรียมของพระเจ้า

🌷ขอทรงปกป้องเราทั้งหลาย จากการชั่วทั้งมวล :; ทั้งการหลอกลวง , กลอุบายของมารซาตาน และ คนชั่วทุกรูปแบบ … ปกป้องทั้งทางกาย , การงาน , การเงิน , วัตถุที่ถือครอง , ครอบครัว , คนที่รัก , ลูกหลาน , พ่อแม่ญาตพี่น้อง , สามีและภรรยา , เพื่อนสนิทคนใกล้ชิด :; ปกป้องจากอุบัติเหตุ และ สิ่งร้ายๆ ของสังคมโลกนี้ ทั้งยาเสพติด , โจรผู้ร้าย , ความคิดจอมปลอมที่เป็นตรรกะบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปจากสัจจะแห่งความจริง
🌷ขอทรงดูแลให้ตลอดลมหายใจของข้าพระองค์ และ ครัวเรือน :; ได้รับแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในทุกๆ ทาง ทั้งทางกาย , ทางใจ , ทางจิตวิญญาณ และ ความคิด … ขอทรงไหลพระพรเหล่านี้ไปยังญาติพี่น้อง จนรุ่นลูกรุ่นหลาน ไปถึงพ่อแม่ของเรา ไม่ขาดสายเลย
🌷ขอทรงช่วยกู้เราทั้งหลายจากมือที่หลอกลวง , บีบคั้น , บังคับ และ ข่มขู่ :; ด้วยอำนาจที่ไร้ความเป็นธรรมทุกๆ ทาง … ขอทรงรับเราเข้าไว้ใต้ปีกแห่งการดูแลของพระองค์ผู้ทรงปกป้อง
🌷ขอทรงเลี้ยงดูประชากรของพระเจ้า ด้วยมานา และ เกินกว่ามานาในแต่ละวัน :; ทุกสิ่งที่จำเป็น และ ปรารถนา จะได้รับอย่างไม่ขาดแคลนไปเลย แม้สักสิ่งเดียว … ไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นเช่นไร จะเงินเฟ้อ , เงินฝืด , ของแพง … แต่พระเจ้ายังคงสัตย์ซื่อในการเลี้ยงดูให้แก่เราอย่างอิ่มหนำบริบูรณ์ อย่างไม่ต้องหวาดวิตกต่อสิ่งเร้ารอบๆ กาย
🌷ขอทรงนำการรื้อฟื้นมาถึงอย่างเร็ววัน และ ทันท่วงที :; รื้อฟื้นสถานะทางการเงิน , รื้อฟื้นสภาพร่างกาย ,จิตใจ และ จิตวิญญาณ ให้เข้มแข็ง , แข็งแรง และ แข็งแกร่ง … นำเราสู่สิ่งดีที่ทรงตั้งไว้ เพื่อเราทั้งหลาย อย่าให้ถูกสั่นคลอน หรือ บั่นทอนไปด้วยสภาพการณ์ที่มือมนุษย์ไม่อาจควบคุม แต่ขอทรงตั้งมั่นอยู่ ให้มั่นคงตามที่ทรงสัญญาไว้แก่เราอย่างเจาะจง
🌷พระเจ้าผู้ทรงนามว่า “เยโฮวาห์ยีเรห์” ผู้ทรงจัดเตรียมและประทานทุกสิ่งให้แก่เราอย่างสมบูรณ์ ทั้งความเป็นอยู่ , ค่าใช้จ่าย , การดำรงชีพ :; ข้าพระองค์จะได้พบกับทุ่งหญ้าอันสงบสุข เพื่อนอนลงอย่างสุขใจ และ เต็มอิ่มได้ด้วยการเลี้ยงดูของพระองค์ที่ทรงจัดเตรียม และ เลือกสรรสิ่งดีๆ สารพัดแก่บุตรที่รักของพระองค์

อธิษฐาน อธิษฐานวิงวอน อธิษฐานต่อพระเจ้า ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน” 👼👼👼

⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️

📌คำอธิบายเพิ่มเติม

📌 ยิ่งโลกนี้เต็มไปด้วยปัญหามากมาย และ บาปที่ดาษดื่นมากเท่าไร .. ยิ่งต้องมีพลังแห่งการอธิษฐานวิงวอนมากเท่านั้น … เพื่อการปกป้องจะมาถึงตัวเรา และ ครัวเรือนของเราจะปลอดภัยจากสิ่งเหล่านั้น

📌 หากท่านยังไม่เชื่อพระเจ้า แต่มีใจปรารถนาจะรู้จัก และ รับพระพรจากพระองค์ >>> สามารถอธิษฐานตามด้วยใจเชื่อ และ คาดหวังการอวยพรจากพระหัตถ์พระเจ้า <<< ท่านก็จะได้รับ และ มีประสบการณ์ตรง เพราะพระเจ้าทรงรักท่าน

 

 

 

คำอธิษฐาน :: ขออวยพรสังคมโลก

คำอธิษฐานประจำวัน :: หมวดเพื่อแผ่นดิน

🎯 ถ้อยคำ :: “ขอร่วมกันร้องทูลต่อพระเจ้าเพื่อแผ่นดินโลก”
🕎 คำอธิษฐาน :: ขออวยพรสังคมโลก

🌻ข้าแต่พระเจ้า … พระองค์ผู้ทรงอวยพรแผ่นดินโลก
🌻ขอโปรดทรงชำระแผ่นดินนี้ให้กลับคืนสู่สิ่งดี แต่แรกเริ่มทรงตั้งไว้
🌻ขอโปรดทรงยกโทษบาปผิดที่ท่วมท้นแผ่นดิน อันเกิดจากน้ำมือมนุษย์
🌻และ ขอทรงฟังเสียงร้องทูลของผู้เล็กน้อยที่ปรารถนาจะเห็นแผ่นดินกลับสู่สภาพอันดี

🌸ข้าแต่พระเจ้า … ขอทรงชำระแผ่นดินนี้ จากความบาปผิดทุกประการ
~ จากการล่วงประเวณี
~ การล่วงละเมิด
~ การถือรูปเคารพ
~การฆ่าฟัน และ เกลียดชัง
~ การบีบบังคับ กดขี่
~ การทารุณกรรมทุกประเภท
~ ความไร้ปราณี อันทำร้าย และ พรากสิ่งดีไปจากผู้อื่น
~ ความชั่วร้ายอันก่อตัวใหญ่โต ทุกหนแห่ง
🌸เพราะน้ำตาแห่งการคร่ำครวญ และ เสียงร่ำไห้ดังกึกก้องไปทั่วทุกมุมโลก … ปรารถนาเสาะแสวงหาพระผู้ช่วย มาช่วยกู้

🌷พระองค์เจ้าข้า …
ด้วยว่า :: ทรงสัญญาไว้ว่า “หากเพียงแต่เจ้าทั้งหลายจะคุกเข่าลง และ แสวงหาหน้าของเรา การรื้อฟื้นจะมาถึง”
📖เยเรมีย์ 15:19-21 THSV
เพราะฉะนั้น พระยาห์เวห์จึงตรัสว่า “ถ้าเจ้ากลับมา เราจะให้เจ้ากลับสู่สภาพดี และเจ้าจะยืนอยู่ต่อหน้าเรา ถ้าเจ้าออกปากพูดแต่สิ่งประเสริฐและไม่พูดสิ่งเลวทราม เจ้าจะเป็นเหมือนปากของเรา เขาทั้งหลายจะหันกลับมาหาเจ้า แต่เจ้าอย่าหันไปหาเขา เราจะทำให้เจ้าเป็นกำแพงป้อมทองสัมฤทธิ์แก่ชนชาตินี้ เขาทั้งหลายจะต่อสู้กับเจ้า แต่เขาจะไม่ชนะเจ้า เพราะเราอยู่กับเจ้า จะช่วยเจ้าให้รอดและช่วยกู้เจ้า” พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ “เราจะช่วยกู้เจ้าจากมือของคนอธรรม และไถ่เจ้าจากเงื้อมมือของคนโหดร้าย”

🌷โอ้ … ด้วยเหตุนี้เอง
🌷ขอบรรดาผู้ที่รักพระเจ้าเอ๋ย :: จงกลับมาเสาะแสวงหาพระพักตร์พระบิดา
🌷ขอบรรดานักอธิษฐานวิงวอนทั้งหลาย :: จงร่วมใจกันร้องทูลต่อพระเจ้าผู้ที่สามารถรื้อฟื้นได้
🌷ขอบรรดาธรรมิกชนทั้งหลาย :: จงคุกเข่าลงด้วยใจถ่อมต่อพระบิดาเจ้า
🌷ขอนักรบของพระคริสต์ :: จงเข้าประจำจุด ณ ที่แห่งการทรงเรียกของตนเอง

🍀พระองค์เจ้าข้า … แผ่นดินนี้ต้องการการช่วยกู้ และ การรื้อฟื้นจากพระองค์
🍀ด้วยว่า :: ไม่มีผู้ใดจะสามารถชำระให้ขาวสะอาดได้ นอกจากพระโลหิตบนกางเขนของพระคริสต์เท่านั้น
🍀ไม่มีผู้ใดจะนำคืนสู่สภาพอันดี ยอดเยี่ยมได้อย่างอัศจรรย์ นอกจากพระหัตถ์พระบิดา
🍀ไม่มีผู้ใด รักมวลมนุษย์ได้อย่างเที่ยงตรงเหมือนพระบิดาเจ้า

🌎ข้าแต่พระเจ้า …
🌎ขอโปรดอวยพรแผ่นดินโลกนี้ ให้สงบสุข
🌎ขอความสมบูรณ์ผลิดอกออกใบเต็มแผ่นดิน จนลบล้างความกันดารที่ผ่านมา
🌎ขอความรักจงเพิ่มพูนทุกหนแห่ง ทุกซอกมุมของสังคมในแผ่นดินนี้
🌎ขอความปลอดภัยมีแด่ทุกครัวเรือน ไร้การทารุณ และ รุนแรง
🌎ขอพระคุณของพระเจ้าปกคลุมไปยังครัวเรือน ประชากรของพระองค์ และ สังคมนี้
🌎ขอแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่บนโลกนี้

💝ข้าแต่พระเจ้า … ขอโปรดทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ เพื่อเราทั้งหลายจะกลับสู่สภาพอันดีที่ทรงตั้งไว้

อธิษฐาน อธิษฐานวิงวอน อธิษฐานต่อพระเจ้า ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน” 👼👼👼

⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️

📌คำอธิบายเพิ่มเติม

📌 ในสภาวะที่โลกนี้เต็มไปด้วยความบาปที่ดาษดื่น … ยิ่งต้องการ “#พลังแห่งการร้องทูล” เพื่อนำพระสัญญาของพระเจ้ามาตั้งอยู่บนโลกนี้ แทนที่สิ่งชั่วร้าย
📌 อย่าหลงลืมกุญแจหลักของการช่วยกู้จากพระเจ้า … คือ “เมื่อใดที่ประชากรของพระองค์จะถ่อมลงมาแสวงหาพระพักตร์พระเจ้าด้วยสุดใจ การรื้อฟื้นจะมาถึงแผ่นดิน”
📌 หากท่านยังไม่เชื่อพระเจ้า แต่มีใจปรารถนาจะรู้จัก และ รับพระพรจากพระองค์ >>> สามารถอธิษฐานตามด้วยใจเชื่อ และ คาดหวังการอวยพรจากพระหัตถ์พระเจ้า <<< ท่านก็จะได้รับ และ มีประสบการณ์ตรง เพราะพระเจ้าทรงรักท่าน

 

 

 

คำอธิษฐาน :: เตรียมเคลื่อนไปกับพระเจ้า

 

 

 

คำอธิษฐาน :: การปกคลุมของพระเจ้า