คำอธิษฐาน :: นมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญ
ด้วยว่าพระนามของพระองค์สมควรแก่การโมทนา
ทุกหัวเข่าจะก้มกราบลง
ทุกลิ้นจะสรรเสริญว่าทรงเป็นพระเจ้า
ทุกสายตาจะเห็นอย่างกระจ่างแจ้ง ว่า “ทรงเสด็จมา”
ทุกสรรพสิ่งล้วนสรรเสริญนามพระคริสต์

ข้าแต่พระเจ้า…
บัดนี้ ขอน้อมกราบลงสรรเสริญ
ขอนมัสการจากดวงใจ ด้วยเพลงบทใหม่
ขอเทิดทูน พระเกียรติของพระองค์เหนือสิ่งใด
ขอยกย่องนามพระคริสต์ ผู้ทรงประเสริฐ
ขอถ่อมลงโมทนา พระคุณ องค์พระเจ้า
ขอเต้นโลด อยู่หน้าพระที่นั่งอันงดงาม
ขอสรรเสริญพระองค์ ผู้ทรงประทับอยู่
ขอถวายบทเพลงจากดวงใจ เสียงสรรเสริญ

ด้วยว่า ; ทรงสมควรรับคำสรรเสริญ
ด้วยว่า ; ทรงสัจจริงต่อผู้นมัสการพระองค์
ด้วยว่า ; การประทับอยู่ของพระองค์นั้น ล่ำค่าเกินบรรยาย
ด้วยว่า ; ไม่มีคำใดๆ เพียงพอต่อความดีงามของพระองค์

บัดนี้…
ขอนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง
จิตวิญญาณ จากส่วนลึกทั้งชีวิต
ความจริง คือ ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ของปวงชน
ขอก้มลงกราบที่หน้าแท่นบูชา
ขอนั่งอยู่แทบพระบาท เพื่อปรนนิบัติ รับใช้ องค์เจ้านาย
ขอให้คำจากปาก ที่เปล่ง ออกเป็นที่ชอบพระทัยพระบิดา

ข้าแต่พระเจ้าที่รักยิ่ง…
ขอทรงสอนการนมัสการให้ลึกยิ่งๆ ขึ้น
ขอทรงเคลื่อนการสรรเสริญให้ยิ่งสูง ใกล้พระองค์
ขอทรงรับบทเพลง คำสรรเสริญ ดั่งเครื่องหอมที่โปรดปราน
ขอทรงเจิมด้วยการทรงสถิตย์อยู่ ณ ที่นี่
ขอทรงปกคลุมและครอบครอง ทั้งดวงใจ และดวงจิต
ขอทรงสำแดงความจริง ความล้ำลึก ให้ปรากฏ
ขอทรงให้สันติสุข ครอบครอง ทุกพื้นที่เสียงสรรเสริญ
ขอบรรดาทูตสวรรค์น้อยใหญ่ ร่วมในการนมัสการ
ขอให้แผ่นดินของพระเจ้าครอบครอง ณ ที่แห่งนี้

อธิษฐานวิงวอน ใน พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”

 

10649930_1723319777886501_4913622752335651878_n