Category Archives: นมัสการและอธิษฐาน

08-04-2018 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

ขอให้ยึดมั่น และ เชื่ออย่างมั่นคงในพระเจ้า แล้วดื่มด่ำไปกับการทรงสถิตย์ของพระองค์

 

 

25-03-2018 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อย เมื่อเข้ามาพักสงบ รับกำลัง และ พึ่งพาองค์พระผู้เป็นเจ้า ย่อมจะหายเหนื่อยและเป็นสุข ตามพระสัญญาที่พระองค์มอบไว้แก่เรา

[มัทธิว 11:28‭-‬30]

“บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อม และจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพัก ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา”

 

 

18-03-2018 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

พระเจ้าทรงรักบุตรพระองค์ และทรงบรรจงสร้างเราแต่ละคนด้วยความใส่ใจ และ ทรงให้คุณค่าในเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่ซ้ำแบบใคร

ตอนท้ายของคลิปนี้ … มีการอธิษฐานเพื่อผู้ที่ขาดความรัก , สัมผัสความรักของพระเจ้าไม่ได้ , ไม่มั่นใจในความรักของพระเจ้า , ต้องการเข้าถึงความรักของพระเจ้า → วิธีการโดยนั่งนิ่งๆ และ ฟังคำอธิษฐาน และ แช่ตัวรับการเติมเต็มจากพระเจ้า

 

 

04-03-2018 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

การได้พักสงบที่แท้จริง คือ การได้อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้า

แผ่นดินของพระเจ้า เป็นความล้ำลึก ที่เมื่อเรานิ่ง สงบ และ วางใจ การเปิดเผยความล้ำลึกนั้นย่อมมาถึงเรา ผู้ที่หิวกระหายจึงได้เต็มอิ่ม อย่างสดใหม่ และ ไม่ขาดเลย

พระสิริของพระเจ้านั้นงดงาม และ ดึงดูดเราทั้งหลายให้เข้าใกล้ เพื่อชมความงามของพระพักตร์พระบิดา

 

 

25-02-2018 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

การอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าผู้ทรงฟังคำร้องทูลของเรา เป็นการพักสงบที่ดีเยี่ยม