18-03-2018 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

พระเจ้าทรงรักบุตรพระองค์ และทรงบรรจงสร้างเราแต่ละคนด้วยความใส่ใจ และ ทรงให้คุณค่าในเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่ซ้ำแบบใคร

ตอนท้ายของคลิปนี้ … มีการอธิษฐานเพื่อผู้ที่ขาดความรัก , สัมผัสความรักของพระเจ้าไม่ได้ , ไม่มั่นใจในความรักของพระเจ้า , ต้องการเข้าถึงความรักของพระเจ้า → วิธีการโดยนั่งนิ่งๆ และ ฟังคำอธิษฐาน และ แช่ตัวรับการเติมเต็มจากพระเจ้า