คำอธิษฐาน‬ :: ‪สรรเสริญพระเจ้า‬

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญ
ขอให้คำจากปากของข้าพระองค์ ; เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้า
ขอให้คำสรรเสริญ ; เป็นที่จดจำแต่เบื้องพระพักตร์ของพระองค์
ขอให้ทรงประทับอยู่ ; ท่ามกลางคำสรรเสริญ ด้วยเพลงบทใหม่ จากดวงจิต
ขอทรงฟังคำวิงวอน ; จากดวงใจส่วนลึก ถวายแด่พระองค์

ข้าแต่พระเจ้า…
ข้าพระองค์ปรารถนาจะสรรเสริญพระองค์ เพียงนามเดียว
ปรารถนาจะยกชูเสียงสรรเสริญต่อหน้าพระพักตร์
อยากจะให้บรรยากาศรอบๆ ตัว เต็มไปด้วยเสียงสรรเสริญพระคริสต์
ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับบรรดาทูตสวรรค์ แซ่ซ้องสรรเสริญ
ขอทรงประทับอยู่ท่ามกลางเสียงสรรเสริญ โมทนาพระคุณองค์พระผู้ทรงสมควร
เพราะพระองค์ทรงสมควรแล้ว แก่คำสรรเสริญ***

โอ้…บัดนี้ ข้าพระองค์และครัวเรือน
จะรักษาการทรงสถิตย์ของพระองค์ผู้บริสุทธิ์
ด้วยบทเพลงสรรเสริญ จากดวงใจ
ด้วยคำร้องทูล จากส่วนลึก
ด้วยวิญญาณจิต
ด้วยสุดสิ้นกำลัง ความคิด
ด้วยทั้งสิ้นที่มีในชีวิต
เพื่อมอบถวายแด่พระองค์ผู้ที่ประทับอยู่ ณ ที่นี่

อธิษฐานวิงวอน‬ ใน พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน”

 

13051645_1734155406802938_7556027177586517824_n

2016-04-18