เกี่ยวกับเรา

พันธกิจที่เชื่อมการนมัสการและการอธิษฐานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
เพื่อการเชื่อมต่อกับแผ่นดินสวรรค์อาณาจักรบริสุทธิ์บนแผ่นดินโลกนี้
โดยการมอบถวายพระเกียรติทั้งสิ้นแด่นามพระเยซูแต่ผู้เดียว

เริ่มต้นพันธกิจ 21/07/2014