คำอธิษฐาน :: ขอปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายในโลกนี้

🎯 ถ้อยคำ :: “ยิ่งโลกนี้เต็มไปด้วยปัญหามากมาย และ บาปที่ดาษดื่นมากเท่าไร .. ยิ่งต้องมีพลังแห่งการอธิษฐานวิงวอนมากเท่านั้น”

🕎 คำอธิษฐานประจำวัน :: หมวดเพื่อแผ่นดิน

🌸พระองค์เจ้าข้า … กาลปัจจุบัน ความชั่วร้ายมาทุกรูปแบบ และ วนเวียนอยู่รอบตัวในรูปแบบสังคมที่แปดเปื้อน
🌸ไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหน … ความบิดเบือน ความอสัจอธรรม ก็เต็มไปทั่วทุกสังคม ทุกชนชั้น

🌻ด้วยเหตุนี้เอง … พระองค์เจ้าข้า
🌻ทุกๆ ย่างก้าวในการดำรงชีพบนแผ่นดินโลกนี้ ; จึงต้องการการปกคลุมจากพระองค์เป็นอย่างมาก เพื่อเราทั้งหลายจะผ่านพ้นทุกสภาพการณ์ไปได้อย่างปลอดภัย และ เป็นสุข
🌻ทุกๆ วันคืนในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมโลก ; ข้าพระองค์ปรารถนาอย่างเหลือเกินที่จะอยู่ภายใต้การปกป้อง และ อวยพรจากพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่
🌻ทุกๆ เรื่องราวของชีวิต ; ขอวางไว้ในพระหัตถ์แห่งการดูแล , ปกป้อง , ช่วยกู้ , เลี้ยงดู , รื้อฟื้น และ จัดเตรียมของพระเจ้า

🌷ขอทรงปกป้องเราทั้งหลาย จากการชั่วทั้งมวล :; ทั้งการหลอกลวง , กลอุบายของมารซาตาน และ คนชั่วทุกรูปแบบ … ปกป้องทั้งทางกาย , การงาน , การเงิน , วัตถุที่ถือครอง , ครอบครัว

คำอธิษฐาน :: ขออวยพรสังคมโลก

คำอธิษฐานประจำวัน :: หมวดเพื่อแผ่นดิน

🎯 ถ้อยคำ :: “ขอร่วมกันร้องทูลต่อพระเจ้าเพื่อแผ่นดินโลก”
🕎 คำอธิษฐาน :: ขออวยพรสังคมโลก

🌻ข้าแต่พระเจ้า … พระองค์ผู้ทรงอวยพรแผ่นดินโลก
🌻ขอโปรดทรงชำระแผ่นดินนี้ให้กลับคืนสู่สิ่งดี แต่แรกเริ่มทรงตั้งไว้
🌻ขอโปรดทรงยกโทษบาปผิดที่ท่วมท้นแผ่นดิน อันเกิดจากน้ำมือมนุษย์
🌻และ ขอทรงฟังเสียงร้องทูลของผู้เล็กน้อยที่ปรารถนาจะเห็นแผ่นดินกลับสู่สภาพอันดี

🌸ข้าแต่พระเจ้า … ขอทรงชำระแผ่นดินนี้ จากความบาปผิดทุกประการ
~ จากการล่วงประเวณี
~ การล่วงละเมิด
~ การถือรูปเคารพ
~การฆ่าฟัน และ เกลียดชัง
~ การบีบบังคับ กดขี่
~ การทารุณกรรมทุกประเภท
~ ความไร้ปราณี อันทำร้าย และ พรากสิ่งดีไปจากผู้อื่น
~ ความชั่วร้ายอันก่อตัวใหญ่โต ทุกหนแห่ง
🌸เพราะน้ำตาแห่งการคร่ำครวญ และ เสียงร่ำไห้ดังกึกก้องไปทั่วทุกมุมโลก … ปรารถนาเสาะแสวงหาพระผู้ช่วย มาช่วยกู้

🌷พระองค์เจ้าข้า …
ด้วยว่า :: ทรงสัญญาไว้ว่า “หากเพียงแต่เจ้าทั้งหลายจะคุกเข่าลง และ แสวงหาหน้าของเรา การรื้อฟื้นจะมาถึง”
📖เยเรมีย์ 15:19-21 THSV
เพราะฉะนั้น พระยาห์เวห์จึงตรัสว่า “ถ้าเจ้ากลับมา เราจะให้เจ้ากลับสู่สภาพดี

คำอธิษฐาน :: เตรียมเคลื่อนไปกับพระเจ้า