Tag Archives: นมัสการอธิษฐาน

01-10-17 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

แม่น้ำของพระเจ้าหลั่งไหลลงมาอย่างไม่มีวันหมด และดึงดูดให้เราทั้งหลายเข้าใกล้ เพื่อดื่มกิน และ พักสงบ

พระเจ้าทรงเรียกให้เราทั้งหลายรับน้ำใหม่ที่ไหลเชี่ยวลงมาจากเบื้องบนอย่างไม่มีวันหมด ไม่มีวันจืดจาง ผู้ที่มีประสบการณ์ในความชุ่มฉ่ำจะยิ่งปรารถนาพระองค์มากยิ่งๆ ขึ้น เพราะการได้สัมผัสนั้นช่างหวานชื่นเหลือเกิน

 

 

17-09-2017 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

การทรงสถิตย์ของพระเจ้าล้ำค่ากว่าสิ่งใดๆ ในโลกนี้
เมื่อพระเจ้าทรงเรียก จะทรงสถิตย์อยู่ด้วยตลอดเส้นทางที่ทรงเรียก บรรดาผู้ที่มีประสบการณ์ในการทรงเรียก ย่อมได้เห็นและสัมผัสการทรงสถิตย์ของพระเจ้า เพื่อเป็นกำลัง และ หมายสำคัญในก้าวต่อๆ ไปข้างหน้า

20-08-2017 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

พระเจ้าทรงปรากฏพระองค์เอง แก่ผู้ที่เข้าเฝ้า ด้วยพระลักษณะแห่งความสว่าง

และการปรากฏของพระเจ้าในลักษณะแสงสว่างจ้า จะทำให้ผู้ที่พบพระองค์มีประสบการณ์จำนน ดั่งเช่น โมเสส , เซาโล , ยอห์น ยากอบ เปโตร

 

 

 

28-01-17 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

ด้วยว่าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อตั้งแต่โบราณกาล จวบจนปัจจุบัน และสืบๆ ไปเป็นนิตย์
ทรงเป็นพระเจ้าของอับราฮัม
ทรงเป็นพระเข้าของอิสอัค
ทรงเป็นพระเจ้าของยาโคป
และทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ และ ครัวเรือน

มีคาห์ 7:18-20
18 ใคร​เล่า​จะ​เป็น​พระ​เจ้า​เหมือน​พระ​องค์​ผู้​ทรง​อภัย​บาป
และ​ทรง​มอง​ข้าม​การ​ทร​ยศ
ของ​คน​ที่​เหลือ​อยู่​อัน​เป็น​มร​ดก​ของ​พระ​องค์​ท่าน?
พระ​องค์​ท่าน​มิ​ได้​ทรง​พระพิโรธ​เป็น​นิตย์
เพราะ​พระ​องค์​ท่าน​พอ​พระ​ทัย​ใน​ความ​รัก​มั่น​คง
19 พระ​องค์​ท่าน​จะ​ทรง​หวน​กลับ​มา​เมต​ตา​เรา​อีก
และ​จะ​ทรง​เหยียบ​ความ​ผิด​ทั้ง​หลาย​ของ​เรา​ไว้
พระ​องค์​จะ​ทรง​เหวี่ยง​บาป​ทั้ง​สิ้น​ของ​เรา
ลง​ไป​ใน​ที่​ลึก​ของ​ทะเล
20 พระ​องค์​จะ​ทรง​สำ​แดง​ความ​สัตย์​ซื่อ​แก่​ยา​โคบ
และ​ความ​รัก​มั่น​คง​ต่อ​อับ​รา​ฮัม
ดัง​ที่​พระ​องค์​ทรง​ปฏิ​ญาณ​ต่อ​บรรพ​บุรุษ​ของ​เรา
ตั้ง​แต่​สมัย​โบ​ราณ​กาล

 

 

31-07-16 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

พระเจ้าผู้ทรงประทับอยู่เหนือคำสรรเสริญ

คำสรรเสริญเหล่านั้นจึงมีชีวิต และมีพลัง ด้วยว่าพระองค์ทรงประทับอยู่ ณ ที่แห่งนี้…

 

สดุดี 99:1-9

 1 พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​ครอบ​ครอง ให้​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​ตัว​สั่น
พระ​องค์​ประ​ทับ​เหนือ​เค​รูบ ให้​แผ่น​ดิน​สั่น​สะ​เทือน
 2 พระ​ยาห์​เวห์​ใหญ่​ยิ่ง​ใน​ศิโยน
พระ​องค์​ประ​ทับ​อยู่​สูง​เหนือ​ชน​ชาติ​ทั้ง​ปวง
 3 ให้​พวก​เขา​ยก​ย่อง​พระ​นาม​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​และ​น่า​คร้าม​กลัว​ของ​พระ​องค์
พระ​องค์​บริ​สุทธิ์
 4 ข้า​แต่​กษัตริย์​ผู้​ทรง​ฤท​ธา​นุ​ภาพ ผู้​ทรง​รัก​ความ​ยุติ​ธรรม
พระ​องค์​ทรง​สถา​ปนา​ความ​เที่ยง​ธรรม
พระ​องค์​ทรง​กระ​ทำ​ความ​ยุติ​ธรรม
และ​ความ​ชอบ​ธรรม​ใน​ยา​โคบ
 5 จง​ยก​ย่อง​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เรา
จง​นมัส​การ​ที่​แท่น​รอง​พระ​บาท​ของ​พระ​องค์
พระ​องค์​บริ​สุทธิ์
 6 โม​เสส​และ​อา​โรน​อยู่​ใน​พวก​ปุโร​หิต​ของ​พระ​องค์
ซา​มู​เอล​อยู่​ใน​พวก​ที่​ทูล​ออก​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์​ด้วย
ท่าน​เหล่า​นั้น​ได้​ร้อง​ทูล​พระ​ยาห์​เวห์ และ​พระ​องค์​ทรง​ตอบ​ท่าน
 7 พระ​องค์​ตรัส​กับ​ท่าน​เหล่า​นั้น​จาก​เสา​เมฆ
พวก​ท่าน​ได้​รัก​ษา​พระโอ​วาท
และ​กฎ​เกณฑ์​ที่​พระ​องค์​ประ​ทาน​แก่​ท่าน
 8 ข้า​แต่​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย พระ​องค์​ทรง​ตอบ​ท่าน​เหล่า​นั้น
พระ​องค์​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​ผู้​ยก​โทษ​ท่าน​เหล่า​นั้น
แต่​ทรง​เป็น​ผู้​ตอบ​แทน​การ​กระ​ทำ​ผิด​ของ​ท่าน​เหล่า​นั้น​ด้วย
 9 จง​ยก​ย่อง​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เรา
และ​จง​นมัส​การ​ที่​ภูเขา​บริ​สุทธิ์​ของ​พระ​องค์
เพราะ​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เรา​บริ​สุทธิ์

 

 

 

17-07-16 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

จงโน้มตัวไปข้างหน้า โดยให้วันวานเป็นรากฐานของวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่เติบโต จำเริญมากขึ้น

 

ฟิลิปปี 3:13-16

13 พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ข้าพ​เจ้า​ไม่​ถือ​ว่า​ข้าพ​เจ้า​ฉวย​ไว้​ได้​แล้ว แต่​ข้าพ​เจ้า​ทำ​อย่าง​หนึ่ง คือ​ลืม​สิ่ง​ที่​ผ่าน​พ้น​มา แล้ว​โน้ม​ตัว​ไป​ยัง​สิ่ง​ที่​อยู่​เบื้อง​หน้า
14 และ​ข้าพ​เจ้า​บาก​บั่น​มุ่ง​ไป​สู่​หลัก​ชัย เพื่อ​จะ​ได้​รับ​ราง​วัล​คือ​การ​ทรง​เรียก​แห่ง​เบื้อง​บน​ซึ่ง​มี​ใน​พระ​เยซู​คริสต์
15 เพราะ​ฉะนั้น เรา​ที่​เป็น​ผู้​ใหญ่​แล้ว​จง​คิด​อย่าง​นี้ และ​ถ้า​พวก​ท่าน​คิด​อีก​อย่าง​หนึ่ง พระ​เจ้า​ก็​จะ​ทรง​ให้​เรื่อง​นี้​ประจักษ์​แก่​ท่าน​ด้วย
16 อย่าง​ไร​ก็​ตาม เรา​ได้​แค่​ไหน​แล้ว ก็​จง​ดำ​เนิน​ตาม​นั้น​ต่อ​ไป

 

 

 

10-07-16 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

พระเยซูผู้ทรงประทับอยู่บนภูเขาสูง เป็นแบบอย่างในมรรคาที่ชอบธรรม และผ่านพ้นสารพัดสิ่งด้วยถ้อยคำที่ทรงฤทธิ์

บรรดาผู้ตามติดย่างเท้าของพระคริสต์ ย่อมมีชัยชนะ และผ่านพ้นแต่ละวาระ ด้วยการโมทนาขอบพระคุณ

 

มัทธิว 4:3-11
3 ส่วน​ผู้​ทด​ลอง​มา​หา​พระ​องค์​ทูล​ว่า “ถ้า​ท่าน​เป็น​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า จง​สั่ง​ก้อน​หิน​เหล่า​นี้​ให้​กลาย​เป็น​ขนม​ปัง”
4 พระ​องค์​ตรัส​ตอบ​ว่า “มี​พระ​คัม​ภีร์​เขียน​ไว้ว่า
‘มนุษย์​จะ​ดำรง​ชีวิต​ด้วย​อาหาร​เพียง​อย่าง​เดียว​ไม่​ได้
 แต่​ต้อง​ดำรง​ชีวิต​ด้วย​พระ​วจนะ​ทุก​คำ
ซึ่ง​ออก​มา​จาก​พระ​โอษฐ์​ของ​พระ​เจ้า’ ”
5 แล้ว​มาร​ก็​นำ​พระ​องค์​ไป​ยัง​นคร​บริสุทธิ์ และ​ให้​พระ​องค์​ประ​ทับ​ที่​ยอด​หลัง​คา​พระ​วิหาร
6 แล้ว​ทูล​พระ​องค์​ว่า “ถ้า​ท่าน​เป็น​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า จง​กระ​โดด​ลง​ไป เพราะ​พระ​คัม​ภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า
‘พระ​เจ้า​จะ​รับ​สั่ง​เรื่อง​ท่าน​ต่อ​บรร​ดา​ทูต​สวรรค์​ของ​พระ​องค์
และ​ทูต​สวรรค์​จะ​เอา​มือ​ประ​คอง​ชู​ท่าน​ไว้
ไม่​ให้​เท้า​ของ​ท่าน​กระ​ทบ​หิน’ ”
7 พระ​เยซู​จึง​ตรัส​ตอบ​ว่า “พระ​คัม​ภีร์​มี​เขียน​ไว้​อีก​ว่า ‘อย่า​ทด​ลอง​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ผู้​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน’ ”
8 อีก​ครั้ง​หนึ่ง​มาร​ได้​นำ​พระ​องค์​ขึ้น​ไป​บน​ภูเขา​ที่​สูง​มาก และ​ได้​แสดง​บรร​ดา​ราช​อา​ณา​จักร​ใน​โลก ทั้ง​ความ​รุ่ง​โรจน์​ของ​ราช​อา​ณา​จักร​เหล่า​นั้น​ให้​พระ​องค์​ทอด​พระ​เนตร
9 แล้ว​ได้​ทูล​พระ​องค์​ว่า “ถ้า​ท่าน​จะ​ก้ม​ลง​นมัส​การ​เรา เรา​จะ​ให้​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​เหล่า​นี้​แก่​ท่าน”
10 พระ​เยซู​จึง​ตรัส​ตอบ​ว่า “จง​ไป​ให้​พ้น เจ้า​ซา​ตาน เพราะ​พระ​คัม​ภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า
‘จง​กราบ​นมัส​การ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ผู้​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน
และ​ปรน​นิบัติ​พระ​องค์ แต่​ผู้​เดียว’ ”
11 แล้ว​มาร​จึง​ไป​จาก​พระ​องค์ และ​มี​พวก​ทูต​สวรรค์​มา​ปรน​นิบัติ​พระ​องค์