Tag Archives: นมัสการพระเจ้า

01-10-17 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

แม่น้ำของพระเจ้าหลั่งไหลลงมาอย่างไม่มีวันหมด และดึงดูดให้เราทั้งหลายเข้าใกล้ เพื่อดื่มกิน และ พักสงบ

พระเจ้าทรงเรียกให้เราทั้งหลายรับน้ำใหม่ที่ไหลเชี่ยวลงมาจากเบื้องบนอย่างไม่มีวันหมด ไม่มีวันจืดจาง ผู้ที่มีประสบการณ์ในความชุ่มฉ่ำจะยิ่งปรารถนาพระองค์มากยิ่งๆ ขึ้น เพราะการได้สัมผัสนั้นช่างหวานชื่นเหลือเกิน

 

 

24-09-17 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

จงเชื่อ … ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด
จงเชื่อ … ในพระองค์ผู้ทรงสามารถ
จงเชื่อ … ในพระลักษณะแห่งรักแท้ของพระบิดาเจ้า
จงเชื่อ … ในความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา
จงเชื่อ … ในการจัดเตรียม และ ปกป้องไว้เพื่อเรา
ด้วยว่า… มันเป็นของเราที่พระเจ้าสงวนไว้ให้

 

 

 

17-09-2017 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

การทรงสถิตย์ของพระเจ้าล้ำค่ากว่าสิ่งใดๆ ในโลกนี้
เมื่อพระเจ้าทรงเรียก จะทรงสถิตย์อยู่ด้วยตลอดเส้นทางที่ทรงเรียก บรรดาผู้ที่มีประสบการณ์ในการทรงเรียก ย่อมได้เห็นและสัมผัสการทรงสถิตย์ของพระเจ้า เพื่อเป็นกำลัง และ หมายสำคัญในก้าวต่อๆ ไปข้างหน้า

20-08-2017 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

พระเจ้าทรงปรากฏพระองค์เอง แก่ผู้ที่เข้าเฝ้า ด้วยพระลักษณะแห่งความสว่าง

และการปรากฏของพระเจ้าในลักษณะแสงสว่างจ้า จะทำให้ผู้ที่พบพระองค์มีประสบการณ์จำนน ดั่งเช่น โมเสส , เซาโล , ยอห์น ยากอบ เปโตร

 

 

 

13-11-16 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

เพราะความอุปถัมภ์ได้วางไว้ในพระหัตถ์พระเจ้าผู้ทรงค้ำชู …

ความวางใจจึงเกิดขึ้นท่ามกลางทุกสภาวะการณ์ และสันติสุขจึงไม่พรากไปจากผู้ที่ฝังตนไว้ในพระหัตถ์พระเจ้า

 

ข้า‍แต่​พระ‍เจ้า พระ‍องค์​ทรง​เป็น​พระ‍เจ้า​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ ข้า‍พระ‍องค์​จะ​แสวง​หา​พระ‍องค์ จิต‍ใจ​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​กระ‌หาย​หา​พระ‍องค์ เนื้อ‍หนัง​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​กระ‌เสือก‍กระ‌สน​หา​พระ‍องค์ ใน​ดิน‍แดน​ที่​แห้ง‍แล้ง​และ​อ่อน‍ระโหย ที่​ซึ่ง​ไม่‍มี​น้ำ เช่น‍นั้น​แหละ ข้า‍พระ‍องค์​เคย​เห็น​พระ‍องค์​ใน​สถาน‍นมัส‌การ เห็น​ฤทธา‌นุ‌ภาพ​และ​พระ‍สิริ​ของ​พระ‍องค์ เพราะ‍ว่า​ความ​รัก‍มั่น‍คง​ของ​พระ‍องค์​ดี‍กว่า​ชีวิต ริม‍ฝี‍ปาก​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​จะ​ยก‍ย่อง​พระ‍องค์ เช่น‍นั้น​แหละ ข้า‍พระ‍องค์​จะ​ถวาย​สาธุการ​แด่​พระ‍องค์ ตราบ‍ที่​ข้า‍พระ‍องค์​มี​ชีวิต​อยู่ ข้า‍พระ‍องค์​จะ​ชู​มือ​ต่อ​พระ‍นาม​ของ​พระ‍องค์ จิต‍ใจ​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​จะ​อิ่ม‍หนำ​ดัง​ได้​กิน​อาหาร​ชั้น‍เลิศ และ​ปาก​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​จะ​สรร‌เสริญ​พระ‍องค์​ด้วย​ริม‍ฝี‍ปาก​ที่​ชื่น‍บาน เมื่อ​ข้า‍พระ‍องค์​ระลึก‍ถึง​พระ‍องค์​ขณะ​อยู่​บน​ที่‍นอน และ​ใคร่‍ครวญ​ถึง​พระ‍องค์​ทุกๆ ยาม เพราะ​พระ‍องค์​ทรง​เป็น​ความ​อุป‌ถัมภ์​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ ข้า‍พระ‍องค์​จะ​ร้อง‍เพลง​ด้วย​ความ​ยินดี​อยู่​ใน​ร่ม​ปีก​ของ​พระ‍องค์ จิต‍ใจ​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​แนบ‍สนิท​กับ​พระ‍องค์ พระ‍หัตถ์​ขวา​ของ​พระ‍องค์​ค้ำ‍จุน​ข้า‍พระ‍องค์​ไว้
[สดุดี 63:1‭-‬8]

 

 

11-09-16 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

เข้ามาพักสงบ และ พึ่งพาในพระองค์ผู้ทรงประทับอยู่ด้วย เพราะผู้ที่เหน็ดเหนื่อยก็จะได้พัก และรับการเสริมแรง
บรรดาการงานทั้งสิ้นที่องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ด้วย ก็จะไม่มีคำว่า “สูญเปล่า”

 

มธ.11:28-30
28 บรร​ดา​ผู้​เหน็ด​เหนื่อย​และ​แบก​ภาระ​หนัก จง​มา​หา​เรา และ​เรา​จะ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​หยุด​พัก
29 จง​เอา​แอก​ของ​เรา​แบก​ไว้ แล้ว​เรียน​จาก​เรา เพราะว่า​เรา​สุภาพ​อ่อน​โยน​และ​ใจ​อ่อน​น้อม และ​จิต​ใจ​ของ​พวก​ท่าน​จะ​ได้​หยุด​พัก
30 ด้วย​ว่า​แอก​ของ​เรา​ก็​พอ​เหมาะ และ​ภาระ​ของ​เรา​ก็​เบา”