Tag Archives: แม่น้ำของพระเจ้า

01-10-17 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

แม่น้ำของพระเจ้าหลั่งไหลลงมาอย่างไม่มีวันหมด และดึงดูดให้เราทั้งหลายเข้าใกล้ เพื่อดื่มกิน และ พักสงบ

พระเจ้าทรงเรียกให้เราทั้งหลายรับน้ำใหม่ที่ไหลเชี่ยวลงมาจากเบื้องบนอย่างไม่มีวันหมด ไม่มีวันจืดจาง ผู้ที่มีประสบการณ์ในความชุ่มฉ่ำจะยิ่งปรารถนาพระองค์มากยิ่งๆ ขึ้น เพราะการได้สัมผัสนั้นช่างหวานชื่นเหลือเกิน

 

 

02-08-2015 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

ให้แม่น้ำของพระเจ้าไหลรินเข้ามาในหัวใจ ท่วมล้นจิตวิญญาณ เพื่อจะขยายหลักหมุดเต้นท์ ขอบเขตชีวิตให้กว้างออก ต้อนรับวาระใหม่ๆ ที่กำลังเข้ามา และพระคุณของพระเจ้าจะไหลเข้าสู่ส่วนลึกของความปรารถนาภายใน เพื่อเราจะสามารถเข้าใจถึงความรักอันแสนหวานและมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ไม่ทรงทอดทิ้งผู้ที่ออกนามพระคริสต์

แช่ตัวอยู่ในแม่น้ำแห่งชีวิต ด้วยการแช่อยู่ในการทรงสถิตย์ของพระคริสต์ จนกว่าจะเต็มอิ่ม … เมื่อนั้นการก้าวออกมา จะเป็นก้าวแห่งการชุบชีวิตใหม่ เพื่อสิ่งใหม่ๆ

 

 

 

 

คำอธิษฐาน‬ : แม่น้ำของพระเจ้า‬

 

“ข้าแต่พระเจ้า…
ขอโปรดทรงให้แม่น้ำของพระองค์หลั่งไหลลงมา…
แม่น้ำแห่งการรักษาให้กลับคืน..
แม่น้ำแห่งการฟื้นฟูชีวิตใหม่…
แม่น้ำแห่งความชื่นฉ่ำแก่วิญญาณจิต…
แม่น้ำแห่งความสมบูรณ์แก่กายเนื้อ…
แม่น้ำแห่งความสันติแก่ดวงใจ…
แม่น้ำแห่งการเยียวยาไหลลงมา…
แม่น้ำแห่งความอิ่มหนำแก่ชีวิต…
แม่น้ำแห่งความสดชื่นรดความหวังใจ…
ขอโปรดเทรดลงมาด้วยแม่น้ำของพระเจ้า…

ขอสายน้ำพัดพาสิ่งใหม่ให้บังเกิด
ขอธารแห่งพระพรพัดพานำสิ่งดีมาถึงโดยเร็วพลัน
ขอลำธารไหลเชี่ยวด้วยแรงผลักแห่งฤทธา
ขอเสียงของน้ำทำให้ใจได้สงบและพักพิง
ขอชุบชีวิตดั่งทรงระบายลมปราณ
ทุกสิ่งๆ ส่งเสียงขับขาน สรรเสริญแด่พระผู้สร้าง

ขอแม่น้ำของพระเจ้าไหลสู่ >> พระนิเวศน์อันศักดิ์สิทธิ์
ขอแม่น้ำของพระเจ้าไหลเข้าสู่ >> ทุกหัวเมือง
ขอแม่น้ำของพระเจ้าไหลลงสู่ >> ทุกชายคาครัวเรือน
ขอแม่น้ำของพระเจ้าไหลไป >> ทุกๆ พื้นที่

ข้าแต่พระเจ้า… ขอโปรดฟังและทรงช่วย
เปลี่ยนความเหือดแห้ง 》 เป็นความชุ่มชื่น
เปลี่ยนความเศร้าโศก 》 เป็นความชื่นบาน
เปลี่ยนความเจ็บป่วย 》 ด้วยการรักษา
เปลี่ยนความทุกข์ใจ 》 ด้วยการเยียวยา
เปลี่ยนความกันดาร 》 เป็นคานาอัน
เปลี่ยนความขาดแคลน 》 เป็นความมั่งคั่ง
เปลี่ยนความอ่อนแอ 》 เป็นความเข้มแกร่ง
เปลี่ยนความกลัว 》 เป็นความกล้าหาญและเข้มแข็ง
เปลี่ยนความโลเล 》 เป็นความมั่นคงดั่งศิลา
เปลี่ยนใจหดหู่ 》 ด้วยใจใหม่
เปลี่ยนความคิดแง่ลบ 》 ด้วยความคิดใหม่
เปลี่ยนความจำกัด 》 ด้วยฤทธานุภาพ
เปลี่ยนสิ่งอนิจจัง 》 เป็นนิรันดร

เสียงของสายน้ำ ; ทำให้ได้พักและสงบ
เสียงของนกกา ; ทำให้ได้เห็นการเลี้ยงดูของพระเจ้า
เสียงของสายลม ; ทำให้ได้สัมผัสถึงความสบายใจ
เสียงของสรรพสิ่ง ; ต่างแซ่ซ้อง สรรเสริญ พระผู้สร้าง

ขอแม่น้ำของพระเจ้าไหลลงมายังแผ่นดินโลก

อธิษฐานวิงวอน‬ ใน‎พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ ‎เอเมน‬”

 

11224576_1654883524730127_6860318780818379792_n
2015-08-05