Tag Archives: พลังการอธิษฐาน

03-05-15 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

สละซึ่งทุกสิ่งที่ฉุดรั้ง แล้วก้าวขึ้นสู่ที่สูงมากยิ่งขึ้น ณ ที่ประทับขององค์พระผู้เป็นเจ้า จะค้นพบสิทธิพิเศษ แห่งการนับไว้แล้วของพระองค์ แม้โลกนี้ไม่นับ หรือมองไม่เห็น แต่ทุกสิ่งแม้สิ่งเล็กน้อยที่เราหว่าน พระเจ้ากลับทรงนับไว้…

 

 

 

คำอธิษฐาน : ต่อพระเมษโปดก

 

“ข้าแต่พระเจ้า….
เมื่อพระเมษโปดกเสด็จมา >> ทุกหัวเข่าจะอ่อนลง…
ขอให้คำจากปากข้าพระองค์ >> เป็นดั่งเครื่องหอมต่อพระพักตร์…
ขอให้เสียงสรรเสริญ >> เป็นที่โปรดปรานของพระองค์…
ขอให้ถ้อยคำร้องทูล >> เป็นดั่งเครื่องบูชาพอพระทัย…
ขอให้บทเพลงจากใจ >> เป็นดั่งเสียงพิณเขาใหญ่ ถวายแด่พระองค์ด้วยไพเราะ…

ขอต้อนรับการเสด็จมาขององค์พระเมษโปดก
ขอบพระคุณ : ทรงไถ่บาปทั้งสิ้นให้หมดจด
ขอบพระคุณ : ทรงฉุดขึ้นจากการร้าย
ขอบพระคุณ : ทรงปกป้องจากการชั่วทั้งปวง
ขอบพระคุณ : ทรงช่วยกู้ รื้อฟื้น และคืนให้
ขอบพระคุณ : ทรงเสด็จมา เชื้อเชิญให้เข้าใกล้
ขอบพระคุณ : ทรงนับว่า ข้าพระองค์นั้นชอบธรรม
ขอบพระคุณ : ทรงให้ร่วมในพระสัญญาแห่งชีวิต
ขอบพระคุณ : ทรงนำให้อยู่ในแผ่นดินอันสมบูรณ์
ขอบพระคุณ : ทรงสำแดงเมตตาแก่ข้าพระองค์

ข้าแต่พระเจ้า… องค์พระเยซู ผู้ทรงไถ่
ขอถ่อมลง สรรเสริญ นามพระคริสต์
ขอยกชู พระนามบริสุทธิ์
ขอแซ่ซ้องให้ดังก้อง ภายในใจถูกตราตรึง
ว่าทรงเป็น “พระเมษโปดก ผู้ทรงเสด็จมา”
ขอให้คำอ้อนวอนจากปากไร้มลทิน เพราะทรงชำระให้
ขอป่าวร้องถึงความงดงาม พระพักตร์ที่ทอแสง

โอ้… บัดนี้…
ขอทรงชำระมือให้สะอาด ใจให้บริสุทธิ์
ข้าพระองค์ขอก้มกราบแด่องค์ผู้สมควร

ขอสรรเสริญ นามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”

 

1743747_1600719510146529_5020200471336714842_n

 

2015-03-08

 

กจ.12:1-19 {พลังการอธิษฐานเพื่อผู้อื่น}

 

12:1 แล้วคราวนั้นกษัตริย์เฮโรดได้เหยียดพระหัตถ์ออกทำร้ายบางคนในคริสตจักร
12:2 ท่านได้ฆ่ายากอบพี่ชายของยอห์นด้วยดาบ
12:3 เมื่อท่านเห็นว่าการนั้นเป็นที่ชอบใจพวกยิว ท่านก็จับเปโตรด้วย (นี่เป็นระหว่างเทศกาลขนมปังไร้เชื้อ)
12:4 และเมื่อท่านจับเปโตรแล้ว ท่านจึงให้จำคุกเขาไว้ และมอบเขาไว้กับทหารสี่หมู่ ๆ ละสี่คนให้คุมเขาไว้ ตั้งใจว่าเมื่อสิ้นเทศกาลอีสเตอร์แล้วจะพาเขาออกมาให้แก่คนทั้งหลาย
12:5 เพราะฉะนั้นเปโตรจึงถูกจำไว้ในคุก แต่ว่าคริสตจักรได้อธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเปโตรโดยไม่หยุด
12:6 ในคืนวันนั้นเอง ครั้นเฮโรดจะพาเปโตรออกมา เปโตรนอนหลับอยู่ระหว่างทหารสองคน มีโซ่สองเส้นล่ามไว้ และคนยามเฝ้าอยู่หน้าประตูคุก
Continue reading กจ.12:1-19 {พลังการอธิษฐานเพื่อผู้อื่น}