Tag Archives: การทรงสร้างผู้หญิง

ปฐมกาล บทที่ 2:18-25 การทรงสร้างผู้หญิง

ปฐมกาล บทที่ 2:18-25 การทรงสร้างผู้หญิง

 

2:18 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าตรัสว่า “ซึ่งมนุษย์นั้นอยู่คนเดียวก็ไม่เหมาะ เราจะสร้างผู้ช่วยเหลือสำหรับเขา”
2:19 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงปั้นบรรดาสัตว์ป่าแห่งท้องทุ่ง และบรรดานกในอากาศจากดิน และพาพวกมันมายังอาดัมเพื่อดูว่าเขาจะเรียกชื่อพวกมันว่าอะไร และอาดัมได้เรียกชื่อบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตอย่างไร สัตว์ก็มีชื่ออย่างนั้น
2:20 และอาดัมได้ตั้งชื่อบรรดาสัตว์ใช้งาน และนกในอากาศ และบรรดาสัตว์ป่าแห่งท้องทุ่ง แต่ว่าสำหรับอาดัมยังไม่พบผู้ช่วยเหลือสำหรับเขา
2:21 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงกระทำให้อาดัมหลับสนิท และเขาได้หลับสนิท และพระองค์ทรงเอากระดูกซี่โครงอันหนึ่งของเขาออกมา และทรงกระทำให้เนื้อที่ซี่โครงติดกัน
2:22 และกระดูกซี่โครงซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าได้ทรงเอาออกมาจากชายนั้น พระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิงคนหนึ่ง และทรงนำเธอมาให้ชายนั้น
2:23 และอาดัมว่า “บัดนี้ นี่เป็นกระดูกจากกระดูกของเรา และเนื้อจากเนื้อของเรา จะเรียกเธอว่าหญิง เพราะว่าหญิงนี้ออกมาจากชาย
2:24 เหตุฉะนั้น ผู้ชายจะจากบิดาของเขาและมารดาของเขา และจะไปผูกพันอยู่กับภรรยาของเขา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกัน”
2:25 และเขาทั้งสองยังเปลือยกายอยู่ ผู้ชายและภรรยาของเขา ก็ยังไม่มีความอาย

(ข้อ 18) พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ตั้งแต่แรกในการสร้างมนุษย์ให้มีความสัมพันธ์กันเองระหว่างมนุษย์ ทรงเล็งเห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง สภาพจิตใจที่แท้จริงของมนุษย์ว่า จำเป็นต้องมีเพื่อน วงสังคม และสภาพแวดล้อม ที่เขาสามารถปฏิสัมพันธ์ได้ เช่น การพูดคุย การใช้ชีวิตร่วมกัน ดังนั้น พระองค์ไม่ปรารถนาให้มนุษย์อยู่แต่ลำพังผู้เดียว จะเห็นว่าการจัดเตรียมของพระเจ้า ไม่เพียงแค่มุมมองที่สมบูรณ์แบบครบถ้วนทุกมิติของพระเจ้าเท่านั้น แต่ทรงมีมุมมองที่เข้าใจหัวอกของมนุษย์ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการจัดเตรียมของพระเจ้า เพื่อเราทั้งหลาย จึงสมบูรณ์ไร้ที่ติ และ ดีอย่างแน่นอน

(ข้อ 19-20) พระเจ้านำสัตว์ทั้งสิ้นที่ทรงปั้นมามอบไว้ให้อาดัม มีส่วนร่วมทั้งในการตั้งชื่อ และ ใช้งานพวกมัน สะท้อนถึง การที่พระเจ้าเลือกมนุษย์ให้มีส่วนร่วมในการถือครอง และ สิทธิอำนาจเหนือบรรดาสัตว์ทั้งสิ้นที่พระเจ้าทรงปั้น ทรงมอบมันทั้งหลายไว้ในมือของมนุษย์ และแน่นอนว่า พระเจ้าไม่ได้ตั้งให้สัตว์สักตัวมีคุณค่า หรือ ความสามารถ เทียบเคียงกับมนุษย์ อาดัมจึงหาคู่จากบรรดาสัตว์เหล่านั้นไม่ได้เลย เพราะไม่มีสิ่งใดเหมาะกับเขา
พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับมนุษย์ที่มีต่อสัตว์ คือ มีอำนาจในการถือครอง และ ใช้งานพวกมัน ดังนั้นสัตว์จึงไม่สามารถเติมเต็มดวงใจ หรือ ความต้องการของมนุษย์ได้ สัตว์พูดคุยสื่อสารกับเราไม่ได้ มันไม่สามารถแบ่งเบาภาระ ให้ความช่วยเหลือใดๆ กับเราได้ แต่มันมีความสามารถในส่วนที่เราใช้งานมันได้

(ข้อ 21-25) เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะสร้างผู้หญิงให้เป็นคู่อุปถัมภ์ ช่วยเหลือ ผู้ชาย ดังนั้น สถาบันครอบครัวจึงมีจุดเริ่มต้นจากตรงนี้

(ข้อ 21-22) แท้จริงพระเจ้าสามารถสร้างผู้หญิงได้เช่นเดียวกับการสร้างผู้ชาย คือ ระบายลมปราณลงไปเท่านั้น แต่พระองค์ทรงใช้วิธีการดึงกระดูกซี่โครงของชายผู้นั้น นั่นแสดงถึง วัตถุประสงค์เจาะจงสำหรับผู้หญิง
 พระเจ้าสร้างผู้หญิงให้คู่กับผู้ชายอย่างเจาะจง และ เวลาที่ทรงสร้างผู้หญิง ก็ดึงออกจากซี่โครงของผู้ชายในยามหลับสนิท นั่นแปลว่า ไม่ต้องทุกข์ร้อนใดๆ เรื่องคู่ครองเลย เมื่อใดที่สามารถหลับสนิท ไร้ความกังวล ถึงเวลาพระเจ้าจะนำหญิงนั้นที่เกิดจากซี่โครงของชายมามอบให้เอง

(ข้อ 23) พระเจ้าทรงสร้างคู่อัปถัมภ์จากกระดูกของชาย นั่นแสดงว่า
 เป็นของชายนี้อย่างเจาะจง เพราะสร้างมาจากกระดูกของเขาเอง พระเจ้าทรงมอบคู่ของเราแต่ละคนอย่างเจาะจงไว้แล้ว
 ผู้หญิงจะเป็นคู่อุปถัมภ์ ในการสร้างครอบครัว ทำให้ผู้ชายเติบโตจนกลายเป็นผู้นำครอบครัวของตนเองได้ เหตุนี้เอง พระเจ้าจึงให้เขาละบิดามารดา ไม่ใช่ให้ละทิ้งภาระหน้าที่การเป็นลูก แต่ให้เติบโตขึ้นจนกระทั่งเป็นผู้นำครอบครัวของตนเอง

(ข้อ 24) กฎของการสร้างครอบครัว คือ การผูกพันกันระหว่างชายหญิง สามีภรรยา ควรแยกจากบิดามารดา เพื่อสร้างครอบครัวใหม่ของตนเอง

(ข้อ 25) สัญลักษณ์ของการเป็นหนึ่งเดียวกัน ผูกพันกันทางกาย

ข้อคิด

พระเจ้าทรงให้โอกาสอาดัมเลือกภรรยาเอง แต่เขากลับหาไม่ได้จากการทรงสร้างอื่นๆ เลย จนกระทั่งพระเจ้าชักกระดูกของเขาออกมาสร้างเป็นหญิงที่คู่ควรแก่เขา
 พระเจ้าเปิดโอกาสให้เราได้เลือกเสมอ ได้ลองด้วยวิธีการของตนเองเสมอ
 สิ่งที่พระเจ้าสร้าง และ เลือกให้แก่เรา นั้นดีที่สุด สมบูรณ์แบบที่สุด

คำถาม

Q : จะรู้ได้อย่างไรว่าผู้หญิง หรือ ผู้ชายคนนี้ คือ คู่อุปถัมภ์ของตน
A : เมื่อพระเจ้านำหญิงนั้นมาให้ชาย เขาก็ไม่ได้สงสัยว่า หญิงนั้นใช่ของตนหรือไม่ แต่นั่นเป็นสมัยที่ยังไม่เคยมีผู้หญิงมาก่อน และประสบการณ์ของอาดัมในตอนนั้น คือ พบพระเจ้าหน้าต่อหน้า … แน่นอนว่าปัจจุบันโลกเต็มไปด้วยผู้หญิง และ ผู้ชายอย่างมากมาย การตัดสินใจฟันธงตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอ ก็คงไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง หรือ แม่นยำ แต่การมีประสบการณ์ในหัวใจเรื่องการจัดเตรียมของพระเจ้าเพื่อกันและกัน จะค่อยๆ ทำให้เกิดความมั่นใจได้มากยิ่งขึ้น

 

108271115

15-08-2017