Category Archives: นมัสการและอธิษฐาน

21-01-2018 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

ให้เราเข้ามายังนิเวศน์สถานบริสุทธิ์ ด้วยการชำระตน และ วางทุกสิ่งไว้ เพื่อจะก้าวเข้าไปยังอภิวิสุทธิสถาน

พระคุณของพระเจ้านั้นยืดยาวสำหรับผู้ที่ก้าวตามพระคริสต์ จะทรงปกคลุมด้วยร่มเงาแห่งความสุข และ ปลอดภัย ด้วยการจูงมือเราไปข้างหน้า

⤵⤵⤵⤵⤵

📌 คำอธิบายเพิ่มเติม

ท่านสามารถร่วมนมัสการ และ ฟังเสียงพระเจ้าไปพร้อมๆ กันได้

 

 

 

 

01-10-17 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

แม่น้ำของพระเจ้าหลั่งไหลลงมาอย่างไม่มีวันหมด และดึงดูดให้เราทั้งหลายเข้าใกล้ เพื่อดื่มกิน และ พักสงบ

พระเจ้าทรงเรียกให้เราทั้งหลายรับน้ำใหม่ที่ไหลเชี่ยวลงมาจากเบื้องบนอย่างไม่มีวันหมด ไม่มีวันจืดจาง ผู้ที่มีประสบการณ์ในความชุ่มฉ่ำจะยิ่งปรารถนาพระองค์มากยิ่งๆ ขึ้น เพราะการได้สัมผัสนั้นช่างหวานชื่นเหลือเกิน

 

 

24-09-17 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

จงเชื่อ … ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด
จงเชื่อ … ในพระองค์ผู้ทรงสามารถ
จงเชื่อ … ในพระลักษณะแห่งรักแท้ของพระบิดาเจ้า
จงเชื่อ … ในความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา
จงเชื่อ … ในการจัดเตรียม และ ปกป้องไว้เพื่อเรา
ด้วยว่า… มันเป็นของเราที่พระเจ้าสงวนไว้ให้

 

 

 

17-09-2017 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

การทรงสถิตย์ของพระเจ้าล้ำค่ากว่าสิ่งใดๆ ในโลกนี้
เมื่อพระเจ้าทรงเรียก จะทรงสถิตย์อยู่ด้วยตลอดเส้นทางที่ทรงเรียก บรรดาผู้ที่มีประสบการณ์ในการทรงเรียก ย่อมได้เห็นและสัมผัสการทรงสถิตย์ของพระเจ้า เพื่อเป็นกำลัง และ หมายสำคัญในก้าวต่อๆ ไปข้างหน้า

20-08-2017 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

พระเจ้าทรงปรากฏพระองค์เอง แก่ผู้ที่เข้าเฝ้า ด้วยพระลักษณะแห่งความสว่าง

และการปรากฏของพระเจ้าในลักษณะแสงสว่างจ้า จะทำให้ผู้ที่พบพระองค์มีประสบการณ์จำนน ดั่งเช่น โมเสส , เซาโล , ยอห์น ยากอบ เปโตร

 

 

 

28-01-17 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

ด้วยว่าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อตั้งแต่โบราณกาล จวบจนปัจจุบัน และสืบๆ ไปเป็นนิตย์
ทรงเป็นพระเจ้าของอับราฮัม
ทรงเป็นพระเข้าของอิสอัค
ทรงเป็นพระเจ้าของยาโคป
และทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ และ ครัวเรือน

มีคาห์ 7:18-20
18 ใคร​เล่า​จะ​เป็น​พระ​เจ้า​เหมือน​พระ​องค์​ผู้​ทรง​อภัย​บาป
และ​ทรง​มอง​ข้าม​การ​ทร​ยศ
ของ​คน​ที่​เหลือ​อยู่​อัน​เป็น​มร​ดก​ของ​พระ​องค์​ท่าน?
พระ​องค์​ท่าน​มิ​ได้​ทรง​พระพิโรธ​เป็น​นิตย์
เพราะ​พระ​องค์​ท่าน​พอ​พระ​ทัย​ใน​ความ​รัก​มั่น​คง
19 พระ​องค์​ท่าน​จะ​ทรง​หวน​กลับ​มา​เมต​ตา​เรา​อีก
และ​จะ​ทรง​เหยียบ​ความ​ผิด​ทั้ง​หลาย​ของ​เรา​ไว้
พระ​องค์​จะ​ทรง​เหวี่ยง​บาป​ทั้ง​สิ้น​ของ​เรา
ลง​ไป​ใน​ที่​ลึก​ของ​ทะเล
20 พระ​องค์​จะ​ทรง​สำ​แดง​ความ​สัตย์​ซื่อ​แก่​ยา​โคบ
และ​ความ​รัก​มั่น​คง​ต่อ​อับ​รา​ฮัม
ดัง​ที่​พระ​องค์​ทรง​ปฏิ​ญาณ​ต่อ​บรรพ​บุรุษ​ของ​เรา
ตั้ง​แต่​สมัย​โบ​ราณ​กาล

 

 

13-11-16 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

เพราะความอุปถัมภ์ได้วางไว้ในพระหัตถ์พระเจ้าผู้ทรงค้ำชู …

ความวางใจจึงเกิดขึ้นท่ามกลางทุกสภาวะการณ์ และสันติสุขจึงไม่พรากไปจากผู้ที่ฝังตนไว้ในพระหัตถ์พระเจ้า

 

ข้า‍แต่​พระ‍เจ้า พระ‍องค์​ทรง​เป็น​พระ‍เจ้า​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ ข้า‍พระ‍องค์​จะ​แสวง​หา​พระ‍องค์ จิต‍ใจ​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​กระ‌หาย​หา​พระ‍องค์ เนื้อ‍หนัง​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​กระ‌เสือก‍กระ‌สน​หา​พระ‍องค์ ใน​ดิน‍แดน​ที่​แห้ง‍แล้ง​และ​อ่อน‍ระโหย ที่​ซึ่ง​ไม่‍มี​น้ำ เช่น‍นั้น​แหละ ข้า‍พระ‍องค์​เคย​เห็น​พระ‍องค์​ใน​สถาน‍นมัส‌การ เห็น​ฤทธา‌นุ‌ภาพ​และ​พระ‍สิริ​ของ​พระ‍องค์ เพราะ‍ว่า​ความ​รัก‍มั่น‍คง​ของ​พระ‍องค์​ดี‍กว่า​ชีวิต ริม‍ฝี‍ปาก​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​จะ​ยก‍ย่อง​พระ‍องค์ เช่น‍นั้น​แหละ ข้า‍พระ‍องค์​จะ​ถวาย​สาธุการ​แด่​พระ‍องค์ ตราบ‍ที่​ข้า‍พระ‍องค์​มี​ชีวิต​อยู่ ข้า‍พระ‍องค์​จะ​ชู​มือ​ต่อ​พระ‍นาม​ของ​พระ‍องค์ จิต‍ใจ​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​จะ​อิ่ม‍หนำ​ดัง​ได้​กิน​อาหาร​ชั้น‍เลิศ และ​ปาก​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​จะ​สรร‌เสริญ​พระ‍องค์​ด้วย​ริม‍ฝี‍ปาก​ที่​ชื่น‍บาน เมื่อ​ข้า‍พระ‍องค์​ระลึก‍ถึง​พระ‍องค์​ขณะ​อยู่​บน​ที่‍นอน และ​ใคร่‍ครวญ​ถึง​พระ‍องค์​ทุกๆ ยาม เพราะ​พระ‍องค์​ทรง​เป็น​ความ​อุป‌ถัมภ์​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ ข้า‍พระ‍องค์​จะ​ร้อง‍เพลง​ด้วย​ความ​ยินดี​อยู่​ใน​ร่ม​ปีก​ของ​พระ‍องค์ จิต‍ใจ​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​แนบ‍สนิท​กับ​พระ‍องค์ พระ‍หัตถ์​ขวา​ของ​พระ‍องค์​ค้ำ‍จุน​ข้า‍พระ‍องค์​ไว้
[สดุดี 63:1‭-‬8]