Tag Archives: คำอธิษฐานวิงวอน

คำอธิษฐาน :: ขออวยพรวันต้นสัปดาห์

 

คำอธิษฐาน :: ขออวยพรวันต้นสัปดาห์

 

 

 

คำอธิษฐาน‬ :: ‪เพื่อการดำเนินชีวิตบนโลก‬

“ข้าแต่พระเจ้า …
ขอให้แผ่นดินสวรรค์ มาตั้งอยู่บนแผ่นดินโลก
ในสวรรค์เป็นเช่นไร ขอให้เป็นเช่นนั้น ในโลกนี้ ในชีวิต ในครัวเรือนของข้าพระองค์ทั้งหลาย
ขอทรงชำระและอวยพร แผ่นดินนี้ ให้สงบสุข
ขอสันติสุขครอบครอง บรรดาผู้ชอบธรรมบนโลกนี้
ขอความปลอดภัย เกิดแก่ทุกครัวเรือน

ข้าแต่พระเจ้า …
ขอทรงปกป้อง ข้าพระองค์และครัวเรือน
จากซึ่งชั่วร้าย คนร้าย สัตว์ร้าย สถานการณ์ร้าย วิญญาณชั่วร้าย โรคร้าย ภัยพิบัติ การกันดารอาหาร
ขอทรงเหวี่ยง ให้สิ่งเหล่านี้ ห่างไกล ดั่งตะวันออกกับตะวันตก
ขอทรงซ่อน บรรดาผู้ชอบธรรม ไว้ในปราการอันมั่นคงและเข้มแข็งของพระคริสต์
ขอบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้า ลุกขึ้น ปกป้อง ให้ปลอดภัย
ขอการปกคลุม ด้วยพระสิริ และการทรงสถิต ในทุกพื้นที่
ขอทรงครอบครอง ทั้งร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ความคิด วัตถุที่ถือครอง การงานทั้งสิ้น และคนที่รัก
ขอทรงให้ทุกครัวเรือน เต็มไปด้วยสันติสุข ที่โลกไม่อาจให้

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอความสุข >> เป็นของบุคคลที่เดินอยู่ในมรรคาและน้ำพระทัยของพระคริสต์
ขอความปลอดภัย >> ทุกย่างก้าว ทุกสถานที่ ทุกวันเวลา แก่ผู้ที่รักษาทางของตน
ขอความอุดมสมบูรณ์ >> อย่างมากล้นและเพียงพอต่อทุกความต้องการและจำเป็น ของครัวเรือน
ขอความร่มเย็น >> แก่ผู้ที่พักสงบและวางใจในพระคริสต์
ขอพระพร >> ขยายขอบเขตไปถึงคนที่รักและใกล้ชิด
ขอสันติสุข >> เป็นรางวัลในทุกเช้าวันใหม่ แก่ผู้ที่แสวงหาทางความจริง

ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงรักและเมตตา
ขอพระเมตตา >> หลั่งไหลมาทุกเช้าวันใหม่และทุกค่ำคืน
ขอพระคุณ >> เทลงมาไม่ขาดสาย
ขอพระพร >> หลั่งไหลมาทุกๆ ด้าน
ขอพระคำ >> เป็นดั่งโคมคอยส่องทาง
ขอพระสัญญา >> มาตั้งอยู่ในครัวเรือนและชีวิต
ขอพระสิริ >> ปกคลุม ทุกพื้นที่และย่างก้าว
ขอพระทัยพระบิดา >> สำแดงแก่เราทั้งหลาย
ขอแผ่นดินของพระเจ้า >> ครอบครองครัวเรือน ของข้าพระองค์
***ขอมอบถวาย ทั้งชีวิตไว้ในพระกรอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า***

อธิษฐานวิงวอน‬ ใน ‪‎พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน”

13173823_1741329486085530_5180196353408833434_n

คำอธิษฐาน :: ขอใจที่หิวกระหายมากขึ้น

 

 

 

 

 

คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎พระเจ้าผู้ประทานชีวิต‬

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงให้ชีวิต
ทรงใส่ลมปราณ ; ให้หายใจ มีชีวิต
ทรงสร้างมาอย่างดี ; ตั้งแต่แรกทรงสร้างโลก
ทรงบรรจงอย่างงดงาม ; ในครรภ์ของมารดา
ทรงประทานและจัดเตรียมทางชีวิต ; ซึ่งสิ่งดี
ทรงเรียกให้ชีวิตกลับคืนสู่ ; น้ำพระทัยพระบิดา
ทรงก่อร่างสร้างชีวิต ; แต่ละส่วนให้มั่นคง และเติบโต
ทรงประทานชีวิตให้ ; อย่างเป็นสุขและสงบ

โอ้… พระองค์เจ้าข้า
เพราะชีวิตต้องดำเนินในโลกนี้
ทรงเคียงข้าง ; ด้วยการทรงสถิตย์
ทรงอวยพร ; ทุกหนทาง ทั้งการงาน การเงิน คนที่รัก
ทรงประทานและจัดเตรียม ; แต่สิ่งดีในทุกเช้าวันใหม่
ทรงเรียกให้เข้าหา ; เพื่อรับพระพรอย่างมากมาย เกินจะนับไหว
ทรงนำทุกย่างก้าว ; ด้วยพระคำและคำตรัส
ทรงประคอง และรับรอง ; ผู้ที่เดินตาม
ทรงประทานสิ่งดีๆ ; ให้ชีวิตดำเนิน อย่างเป็นสุข
ทรงตั้งสิ่งดีๆ ; เพื่อชีวิตจะอยู่ในสันติสุข
ทรงเลือกให้ ; ***ข้าพระองค์และครัวเรือน มีชีวิตที่แสนสุข ทั้งบนแผ่นดินโลก และเพื่อแผ่นดินนิรันดร***

โอ้… บรรดาผู้มีลมหายใจเอ๋ย!!!
โอ้… บรรดาผู้มีชีวิตเอ๋ย!!!
โอ้… บรรดาบุตรมนุษย์เอ๋ย!!!
?เหตุไฉน…จึงโศกเศร้า ทุกข์ระทม
?เหตุไฉน…จึงวิตก กังวล เกินกว่าเหตุ
?เหตุไฉน…จึงดิ้นรน จนไม่พบความสงบสุข
?เหตุไฉน…จึงหลงลืม “พระประสงค์ แห่งชีวิต”
*จงมีชีวิตด้วยความสุขเถิด
*ใจร่าเริง เป็นยาอย่างดีของชีวิต
*เพราะชีวิตที่ดำเนินอยู่ ต้องเติบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
*ด้วยว่า ทรงใส่ลมปราณ ลงมาในกายเนื้อนี้ อย่างดีเลิศ ไร้ที่ติ

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอโปรดทรงปลุก ; ชีวิตขึ้นใหม่
ขอโปรดทรงปลุก ; ความตื่นเต้น และสนุก
ขอโปรดทรงสวมทับ ; ความสุข ให้หัวเราะ อย่างเต็มที่
ขอโปรดทรงเรียก ; สันติสุข เข้าในทุกครัวเรือน
ขอโปรดทรงให้ ; ทุกชีวิตอิ่มหนำด้วยสิ่งดี ไม่มีขาด
ขอโปรดทรงรื้อฟื้น ; ชีวิตชีวาขึ้นใหม่แก่ทุกคน

เพราะลมหายใจ = การมีชีวิต = สิ่งดีที่ได้รับบนโลกนี้ = ทุกสิ่งเพื่อรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้น = นิยามแห่งการทรงสร้าง = เอเดนบนแผ่นดินโลก

อธิษฐานวิงวอน‬ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน”

 

12961594_1729235270628285_4599702578626311567_n

 

2016-04-04

 

 

 

คำอธิษฐาน :: ที่ประทับของพระเจ้า

คำอธิษฐาน :: ที่ประทับของพระเจ้า

“ข้าแต่พระเจ้า…
เพราะไม่มีสถานที่ใด ; น่าอยู่ เท่าที่ประทับของพระองค์
เพราะไม่มีความสุขใด ; แท้จริง เท่าสุขในพระเจ้า
เพราะไม่มีความสำราญใด ; ยั่งยืน เหมือนอย่างความยินดีในพระเจ้า
เพราะไม่มีที่แห่งใด ; ปลอดภัย ไร้กังวล เท่าที่ที่พระองค์ประทับอยู่
เพราะไม่มีความน่าอยู่ ; ในสถานที่ที่ปราศจากการทรงสถิตย์

โอ้… พระองค์เจ้าข้า
ขอเข้าเฝ้า ณ ที่ประทับของพระเจ้า
ขอนั่งอยู่แทบพระบาทองค์พระเมตตา
ขอร้องทูลต่อองค์ผู้ยิ่งใหญ่
ขอพักสงบในนิเวศน์อธิษฐาน
ขอพึ่งพาในพระหัตถ์ทรงฤทธา
ขอกราบลงต่อพระองค์ผู้ประทับอยู่
ขอยืนอยู่ในอภิวิสุทธิสถานบริสุทธิ์
ขอเลือกเดินในมรรคาของพระคริสต์
ขอเป็นที่โปรดปรานในพระทัยของพระบิดา
ขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองนำชีวิต
ขอจุบลงที่พระบาทของพระคริสต์
ขอให้ทุกสิ่งในชีวิต มีพระองค์ทรงประทับอยู่ ไม่ห่างไกล

ข้าแต่พระเจ้า…
ข้าพระองค์และครัวเรือนขอตามติดพระองค์อย่างใกล้ชิด ณ ที่ประทับของพระเจ้า เพราะนี่คือ ความสุขแท้ของชีวิตบนแผ่นดินโลก

อธิษฐานวิงวอน ป่าวประกาศ ใน พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”

 

12742670_1710587942493018_8825854402306326689_n

 

 

 

คำอธิษฐาน :: โน้มตัวไปข้างหน้า

 

คำอธิษฐาน :: โน้มตัวไปข้างหน้า

“สาธุการแด่พระเจ้า…
ขอบพระคุณพระองค์ ; สำหรับการดี นานัปการที่เข้ามา
ขอบพระคุณ ; แม้ในความอ่อนแอ ก็สามารถผ่านสิ่งแย่ๆ ได้ด้วยฤทธาการช่วยกู้
ขอบพระคุณ ; ที่พระองค์ไม่เคยหดพระหัตถ์ต่อผู้ร้องทูล
ขอบพระคุณ ; พระสัญญายังคงเป็นจริงนิรันดร ทุกกาลเวลา
พระเกียรติทั้งสิ้นนั้นสมควรมอบแด่พระองค์แต่นามเดียว

ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงตั้งต้นการดี
บัดนี้ … ขอโน้มตัวสู่ทางข้างหน้า
บัดนี้ … ขอวางสิ่งที่ผ่านมาแทบพระบาท
บัดนี้ … ขอลุกขึ้น ยืนตระหง่านต่อหน้าพระพักตร์
บัดนี้ … ขอวิ่งไปสู่ความบริสุทธิ์ที่ทรงเรียก
บัดนี้ … ขอก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง รั้งเท้าไว้
บัดนี้ … ขอมุ่งหน้าสู่การเติบโตในพระคริสต์
บัดนี้ … ขอชูมือขึ้นสูง สรรเสริญนาม “เยซู”
บัดนี้ … ขอประกาศว่า “พร้อมแล้ว” เพื่อก้าวสู่ที่สูงขึ้น

พระองค์เจ้าข้า…
พระพรของวันวาน << ยังตราตรึงในดวงใจ
ความหวานชื่นที่ได้รับ << ยังชุ่มฉ่ำจิตวิญญาณ
อัศจรรย์ที่ได้เห็น << ยังติดตาจนวันนี้
ความอ่อนแอที่ผ่านมา << ยังจำแม่นถึงพระคุณ
สิ่งดีๆ ที่เคยเจอ << ยังไม่เทียบพระเมตตาที่ทรงให้
น้ำพระทัยที่สำแดง << ยังเด่นชัดทุกนาที
การช่วยกู้ในวันก่อน << ยังไม่ลบเลือนจากใจ
พระสัญญาที่ทรงทำ << ยังย้ำเตือนถึงพระเมตตา

โอ้… วันวาน >> ทำให้ป่าวประกาศความยิ่งใหญ่ของพระคริสต์ในชีวิต
โอ้… วันนี้ >> ทำให้เชื่อ และวางใจ ในพระองค์
โอ้… พรุ่งนี้ >> ทำให้พระสัญญาเป็นจริงอยู่ในมือ

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอทรงนำพา ; ไปข้างหน้าทีละก้าว
ขอทรงสอน ; วิถีทางตามพระทัยพระบิดา
ขอทรงช่วย ; ด้วยฤทธาองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์
ขอทรงพยุง ; จูงมือเดินข้างองค์พระบุตร
ขอทรงพา ; ไปถึงเส้นชัยอันงดงามและประเสริฐ
ขอทรงให้ ; พระพรส่งมาถึง ทันเวลา ตามที่ทรงสัญญา อย่างไม่ตกหล่น
ขอทรงยึด ; *ข้าพระองค์และครัวเรือน* ไว้ ด้วยรักมั่นคง
ขอทรงหวงแหน ; ไว้ ดั่งแก้วตาและดวงใจ

อธิษฐานวิงวอน ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน”

 

1933948_1698039580414521_4785410262790384841_n

2016-01-06

 

 

 

คำอธิษฐาน‬ :: ‪รักบัญญัติของพระเจ้า‬

“ข้าแต่พระเจ้า…
ขอทรงสอน ; ความล้ำลึกแห่งพระบัญญัติ
ขอทรงสร้าง ; ตามแบบถ้อยคำ ตรัสว่า “ดียิ่งนัก”
ขอทรงนำ ; ให้ลึกยิ่งขึ้นในความเข้าใจบัญญัติสอน
ขอทรงสวมทับ ; พระปัญญาของพระองค์ที่ภายใน

ด้วยว่า… พระบัญญัติของพระเจ้านั้นสำคัญ
ด้วยว่า… ทรงมอบให้จากพระหัตถ์ จากเบื้องบน
ด้วยว่า… ล้ำค่าใช้นำทางทุกย่างก้าว
ด้วยว่า… ทรงสำแดงพระปัญญาไว้ในนั้น
ด้วยว่า… น้ำพระทัยพระบิดาได้เปิดเผยที่บัญญัติ

ประชากรของพระเจ้าเอ๋ย!!!
จงโอบกอด ; พระบัญญัติดั่งจี้ห้อยคำ
จงเหนี่ยวรั้ง ; พระคำไว้กับตัวทุกค่ำเช้า
จงยึดไว้ให้มั่น ; ถึงพระดำรัสสอนและสั่ง
จงพากเพียร ; หมั่นศึกษา ลิ้มรสพระคำ
จงใคร่ครวญ ; คำนึงหาทั้งเช้าเย็น
จงภาวนา ; ถึงพระคำทั้งกลางวันและกลางคืน
จงเลือกทาง ; ที่บัญญัติระบุไว้อย่างชัดเจน

โอ้… ผู้ที่รักพระบัญญัติของพระเจ้าเอ๋ย!!!
ข้าแต่พระเจ้า….
ขอโปรดทรงอวยพร
ให้ได้กินแต่สิ่งดี
ให้พืชพันธุ์ สมบูรณ์ และเกิดผล
ให้ฝนชุกทั้งต้น และ ปลายฤดูกาล
ให้พระพรท่วมท้น เต็มพื้นที่ที่ก้าวย่าง
ให้ขยายพื้นที่การอวยพรออกทั้ง 8 ทิศ
ให้ศัตรูต้องถูกเหวี่ยงออกไปและล้มลง
ให้ปลอดภัย เมื่อเดินตามพระบัญญัติอย่างมั่นคง

โอ้… อิสราเอลเอ๋ย!!!
โอ้… ประชากรของพระเจ้าเอ๋ย!!!
โอ้… บรรดาผู้เชื่อเอ๋ย!!!
จงรักพระบัญญัติไว้เป็นดั่งสัญลักษณ์คนของพระเจ้า
จารึกไว้ ที่แผ่นดวงใจ ให้โดดเด่น
ท่องจำไว้ ไม่ให้ขาด ตก หรือ หล่นหาย
ยึดเอาไว้ เพื่อจะไม่หลงไปในโลกอันล่อลวง
จงเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้า
หมั่นใคร่ครวญ เพื่อเดินตามอย่างสุดใจ
เพียรศึกษา เสริมเพิ่มเติม ความรู้ที่มีให้สดใหม่
ภาวนา ข้อพระคำ จนกลายเป็นอัศจรรย์แก่ชีวิต

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอบพระคุณทรงมอบพระบัญญัติไว้
ทั้งนำ ปกป้อง ทรงพลัง ฤทธิอำนาจ และรับรอง
ขอทรงประทานพรลงมายังผู้ที่ยึดพระบัญญัติด้วยสุดใจ สุดกำลัง

‪‎อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน”

 

12189525_1678787125673100_9188240867386689311_n

 

2015-10-26