Tag Archives: คำอธิษฐาน

คำอธิษฐาน : ความปลอดภัยในพระเจ้า

 

คำอธิษฐาน : ความปลอดภัยในพระเจ้า

 

 

 

 

 

13406876_1755325124685966_7619791848933372291_n

คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎ไม่หลงลืมพระคุณพระเจ้า‬

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณ
วานนี้ … ทรงมีพระคุณ >> สำหรับข้าพระองค์
วันนี้ … ทรงพระคุณ >> ไม่แปรเปลี่ยน
พรุ่งนี้ … ทรงพระคุณ >> ยังคงจะมาถึงตามพระสัญญา
นิรันดร … ทรงพระคุณ >> อย่างสัจจริง

ข้าพระองค์นั่งมองย้อนระลึกกลับไปวันวาน…
ทำให้เห็นพระคุณแสนชื่นใจเสมอมา
ทรงช่วยกู้นับครั้งไม่ถ้วน
ทรงฉุดขึ้นจากโคลนตรม ความขมขื่น
ทรงเยียวยาในยามบาดเจ็บ ไร้หนทาง
ทรงพยุงในวันที่อ่อนแรง พบทางตัน
ทรงอวยพร ให้แต่ละวันผ่านมาอย่างสวยงาม

ในวันนี้ สิ่งที่เห็น คือ พระคุณแสนชื่นบาน…
โอ้… พระองค์เจ้าข้า!!!
จะสรรหาคำใดๆ มาสรรเสริญ พระองค์ผู้ทรงสมควร ได้หมดหรือ!!!
จะพรรณาถึงความดีงามแสนประเสริฐ ของพระองค์อย่างไรก็ไม่หมด!!!
จะบอกเล่าถึงพระคุณซ้อนพระคุณนับครั้งไม่ถ้วน ไม่มีวันหมด!!!
จะทำเช่นไรได้ นอกเสียจาก โมทนาในพระคุณที่สุดจะกว้างใหญ่ไพศาล

โอ้… พระองค์เจ้าข้า
ข้าพระองค์และครัวเรือน…
ขอยืนอยู่ในพระคุณ ; ไม่ห่างหนี
ขอแช่อยู่ในพระคุณ ; จนอิ่มหนำ และ ท่วมไหล
ขอเรียนรู้จากพระคุณ ; ที่ส่งมาจากพระทัยพระบิดา
ขอฝังตนไว้ในพระคุณ ; ของพระเจ้าแสนชื่นใจ
ขอให้พระคุณของพระเจ้า ; เป็นตราประทับที่โดดเด่นในชีวิต
ขอจดจำทุกพระคุณ ; แสนดีงามของพระเจ้าไว้
>> เพื่อประกาศนามพระคริสต์
>> เพื่อส่งต่อพระพรด้วยชีวิต
>> เพื่อนำตนเข้าอยู่ในวิถี มรรคาที่ชอบธรรม
>> เพื่อให้แผนการณ์ของพระเจ้าสำเร็จในข้าพระองค์และครัวเรือน
>> เพื่อให้แผ่นดินโลก ได้รับเงาของแผ่นดินสวรรค์
>> เพื่อเมื่อใครก็ตามได้เห็น จะสรรเสริญว่า “พระเจ้าทรงเที่ยงแท้”
>> เพื่อให้โลหิตบนกางเขนไม่สูญเปล่า ในชีวิตข้าพระองค์
>> เพื่อให้ตนเองมั่นคงบนรากฐานพระคุณของพระผู้ทรงเรียก

ข้าแต่พระเจ้า…
เพราะพระคุณของพระเจ้าไม่มีวันหมด << ข้าพระองค์จึงได้รับโดยตรงจากแหล่งนิรันดร
เพราะพระคุณของพระเจ้าไม่เคยขาดสาย << ข้าพระองค์จึงกระตือรือร้นในการดื่มด่ำ
เพราะพระคุณพระเจ้าไม่เคยคลาดเคลื่อน << ข้าพระองค์จึงมั่นคงบนศิลาที่แข็งแกร่ง
เพราะพระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ << ข้าพระองค์จึงชื่นบานทุกเวลานาที
เพราะพระคุณพระเจ้ามีเพื่อแผ่นดินนี้ << ข้าพระองค์จึงอยู่บนโลกด้วยสันติสุขทรงครอบครอง
เพราะพระคุณพระเจ้ามีมาถึงอย่างเจาะจง << ข้าพระองค์และครัวเรือน จึงยืนอยู่ที่นี่ ณ ที่ประทับของพระองค์***

อธิษฐาน‬ ‪‎อธิษฐานวิงวอน‬ ‪‎โมทนาพระคุณ‬ ‪‎ประกาศนามพระคริสต์‬ และ ‎สรรเสริญพระเจ้า‬ ใน ‎พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน”

 

13406876_1755325124685966_7619791848933372291_n

 

 

 

13315409_1749577745260704_2567080789821728835_n

คำอธิษฐาน‬ :: ‪พระเจ้าผู้ทรงเป็นทางออก‬

“ข้าแต่พระเจ้า…
การมีชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกนี้ ทำให้ได้รู้จักพระองค์ผู้ทรงสัจจริง
โลกนี้จะไม่น่าอยู่ >> หากปราศจากพระองค์ผู้แสนดี
โลกนี้คงไร้ความหวัง >> หากปราศจากพระองค์ผู้ทรงพระชนม์อยู่
โลกนี้คงไม่สวยงาม >> หากปราศจากพระองค์ผู้ทรงเป็นความหวังใจ
โลกนี้คงตีบตัน >> หากปราศจากพระองค์ผู้ทรงช่วยกู้
โลกนี้คงอยู่ยาก >> หากปราศจากพระองค์ผู้ทรงสามารถ กระทำทุกสิ่งให้เป็นไปได้
โลกนี้คงบิดเบี้ยว >> หากปราศจากพระองค์ผู้ทรงถือตาชั่งทีี่เที่ยงธรรม
โลกนี้คงเหี่ยวเฉา >> หากปราศจากพระองค์ผู้ทรงตั้งสีสันแห่งฤดูกาล
โลกนี้คงโดดเดี่ยว >> หากปราศจากพระองค์ผู้ทรงประทับอยู่ฝ่ายข้าพระองค์และครัวเรือน

พระองค์เจ้าข้า…
ชีวิตเล็กน้อยของข้าพระองค์และครัวเรือน…
ได้พบความหวานชื่น ; ในพระคุณความรักของพระคริสต์
ได้เห็นความยิ่งใหญ่ ; จากพระหัตถ์ของพระเจ้าทุกย่างก้าว
ได้รับพระเมตตา การช่วยกู้ ; ทันท่วงที เสมอมา
ได้ประจักษ์แจ้ง ; รู้ถึง น้ำพระทัยพระบิดาที่มีต่อชีวิต
ได้เรียนรู้ ; จากพระองค์ในทุกทาง ทุกฤดูกาล
ได้เข้าใจความล้ำลึก ; บนแผ่นดินโลก เชื่อมต่อประตูสวรรค์
ได้ค้นพบสิ่งประเสริฐล้ำค่า ; ที่ต้องหวงแหนและยึดไว้ ไม่ให้พลาด
ได้ยืนอยู่ ; ในนิเวศน์สถานบริสุทธิ์ และศักดิ์สิทธิ์ที่แท่นประทับ
ได้ถ่อมลง ยอมจำนน ; เพราะความจริง ที่ปรากฏต่อหน้าต่อตา
ได้มีประสบการณ์ตรง ; อย่างเจาะจง ที่ทรงเรียกให้เข้าใกล้แทบพระบาท
ได้สัมผัสสง่าราศี ; แห่งการปกคลุม บนโลกนี้อย่างแจ่มชัด
ได้มั่นใจ ; ว่า ทางที่เดินแม้จะแคบ แต่มั่นคง ยันนิรันดร

ด้วยเหตุนี้เอง…
ปรารถนา >> จะส่งออก << พระนามที่แสนดีและประเสริฐ
ปรารถนา >> จะอวยพร << แผ่นดินนี้ให้พบสันติสุข
ปรารถนา >> จะเห็นทุกๆ คน << เชื่อในองค์ผู้สัจจริง
ปรารถนา >> จะประกาศก้อง << ให้โลกรับรู้ถึงทางรอด
ปรารถนา >> จะบอกต่อ << ทางออกที่ปลดปล่อยสู่ความเป็นไท ด้วยนามพระคริสต์
ปรารถนา >> จะสำแดงชีวิต << ว่า มีชีวิตบนโลกนี้ือย่างเป็นสุข เพราะพระเยซูทรงเป็นจริง***
ปรารถนา >> จะเชิญชวน << ให้ทุกคนเชื่อวางใจในพระคริสต์
***ด้วยว่า … พระองค์ผู้ทรงพระนามว่า “เราเป็น” ทรงเป็นทางออกแท้***

ข้าแต่พระเจ้า…
ข้าพระองค์และครัวเรือน ขอสรรเสริญพระองค์ว่าเป็นทางรอด และทางออกเดียวในชีวิต!!!

‪‎อธิษฐาน‬ ‪‎อธิษฐานวิงวอน‬ ใน‎พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน”

 

13315409_1749577745260704_2567080789821728835_n

 

 

 

13260199_1747333432151802_8617977229631229234_n

อธิษฐาน‬ :: ‪พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง‬

“ข้าแต่พระเจ้า …
ผู้ทรงพระชนม์อยู่ วานนี้ วันนี้ และสืบไปเป็นนิตย์
พระองค์ผู้ทรงมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง
พระองค์ผู้ทรงหนักแน่น ไม่แปรเปลี่ยน
พระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ นิจนิรันดร
พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษ ในความเชื่อ จวบจนวันนี้ และยาวนานถึงลูกหลาน
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่ ตั้งแต่แรกสร้างโลกนี้
แผนการณ์อันสมบูรณ์ ดำเนินต่อมา จวบจนแผ่นดินสวรรค์มาตั้งอยู่
พระองค์ผู้ทรงสัจจริง ทุกยุคทุกสมัย
พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ อย่างมั่นคงเสมอมา

ข้าแต่พระเจ้า …
แม้วันคืนผ่านเลยไป >> ข้าพระองค์ได้เห็น << ความสัตย์ซื่อของพระองค์เสมอมา
แม้เวลาจะไม่หวนกลับ >> ข้าพระองค์ได้เห็น << พระหัตถกิจมาแล้วด้วย 2 ตา
แม้วันคืนจะผ่านล่วงไป >> ข้าพระองค์ได้ยิน << ถึงการประกาศพระนาม อันยิ่งใหญ่
แม้อายุผ่านเลยมา >> ข้าพระองค์ได้มีประสบการณ์ << อันล้ำลึกแต่ละวัน
แม้เวลาจะหมุนเดินไปข้างหน้า >> ข้าพระองค์ มั่นใจ << ในความสัตย์ซื่อ ที่มั่นคง ของพระเจ้า
ไม่ว่าวันเวลาใด >> ข้าพระองค์ จะยืนอยู่ ณที่นี่ << ภูเขาของพระเจ้า

สาธุการแด่พระเจ้า…
ผู้ทรงไม่เปลี่ยนแปลง … ไปตามวันเวลาที่เคลื่อนผ่าน
ผู้ทรงไม่คลอนแคลน … ไปตามสิ่งสั่นไหว
ผู้ทรงไม่กลับคำ … ไปตามสภาวการณ์ ที่เปลี่ยนแปลง
ผู้ทรงไม่แปรเปลี่ยน … ไปตามยุคสมัย
พระองค์ผู้ทรงสัจจริง ; และ สัตย์ซื่อ
พระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ ; ทรงเคียงข้าง ด้วยการนำและรับรอง
พระองค์ผู้ทรงไม่เพิกเฉย ; ต่อประชากรของพระเจ้า
พระองค์ผู้ทรงรักษา ; ทุกพันธสัญญา
พระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ ; ในตรีเอกานุภาพ
พระองค์ผู้ทรงใหญ่ยิ่ง ; ทรงสำแดงรักมั่นคง

ข้าแต่พระเจ้า…
บัดนี้ ข้าพระองค์และครัวเรือนขอถ่อมลง
มั่นใจ >> ในความสัตย์ซื่อของพระองค์
วางใจ >> ในพระองค์ผู้ทรงเป็นอยู่ นิจนิรันดร์
เชื่อ >> ในพระเจ้าผู้ทรงสัจจริง
หวังใจ >> ในพระสัญญาทุกข้อทุกตอน
เดินตาม >> ในพระคำ และ เสียงตรัส
เชื่อฟัง >> การทรงนำขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์
ผ่อนคลาย >> ในทุ่งหญ้า อุดมสมบูรณ์ ไม่มีหมด
พักสงบ >> ในอ้อมกอดพระบิดา
เฝ้ารอคอย >> พระพรหลั่งไหลมาทีละอันๆ ทุกๆ ทาง
มอบถวาย >> ทางชีวิตไว้ในพระหัตถ์ที่ทรงช่วยกู้

อธิษฐาน ‪‎อธิษฐานวิงวอน‬ ใน ‪‎พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน”

 

13260199_1747333432151802_8617977229631229234_n

 

 

คำอธิษฐาน :: ขอใจที่หิวกระหายมากขึ้น

 

 

 

 

 

13051645_1734155406802938_7556027177586517824_n

คำอธิษฐาน‬ :: ‪สรรเสริญพระเจ้า‬

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญ
ขอให้คำจากปากของข้าพระองค์ ; เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้า
ขอให้คำสรรเสริญ ; เป็นที่จดจำแต่เบื้องพระพักตร์ของพระองค์
ขอให้ทรงประทับอยู่ ; ท่ามกลางคำสรรเสริญ ด้วยเพลงบทใหม่ จากดวงจิต
ขอทรงฟังคำวิงวอน ; จากดวงใจส่วนลึก ถวายแด่พระองค์

ข้าแต่พระเจ้า…
ข้าพระองค์ปรารถนาจะสรรเสริญพระองค์ เพียงนามเดียว
ปรารถนาจะยกชูเสียงสรรเสริญต่อหน้าพระพักตร์
อยากจะให้บรรยากาศรอบๆ ตัว เต็มไปด้วยเสียงสรรเสริญพระคริสต์
ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับบรรดาทูตสวรรค์ แซ่ซ้องสรรเสริญ
ขอทรงประทับอยู่ท่ามกลางเสียงสรรเสริญ โมทนาพระคุณองค์พระผู้ทรงสมควร
เพราะพระองค์ทรงสมควรแล้ว แก่คำสรรเสริญ***

โอ้…บัดนี้ ข้าพระองค์และครัวเรือน
จะรักษาการทรงสถิตย์ของพระองค์ผู้บริสุทธิ์
ด้วยบทเพลงสรรเสริญ จากดวงใจ
ด้วยคำร้องทูล จากส่วนลึก
ด้วยวิญญาณจิต
ด้วยสุดสิ้นกำลัง ความคิด
ด้วยทั้งสิ้นที่มีในชีวิต
เพื่อมอบถวายแด่พระองค์ผู้ที่ประทับอยู่ ณ ที่นี่

อธิษฐานวิงวอน‬ ใน พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน”

 

13051645_1734155406802938_7556027177586517824_n

2016-04-18