คำอธิษฐาน‬ :: ‪อย่าหยุดสรรเสริญพระเจ้า‬

“ข้าแต่พระเจ้า…
ไม่มีนามใดสมควรเทียบเท่านามพระองค์
ด้วยเหตุนี้ข้าพระองค์และครัวเรือน จึงเข้ามาสรรเสริญพระนามของพระเจ้า
ขอให้พระนามของพระองค์ เป็นที่เคารพสักการะ
ในสวรรค์เป็นเช่นไร ขอให้เป็นเช่นนั้นในแผ่นดินโลก
ขอให้พระนามของพระเจ้า ได้รับการสรรเสริญ
ทุกหัวเข่าจะก้มกราบ
ทุกลิ้นจะสรรเสริญว่า “ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่นามเดียว”
ทุกมือจะยกชูขึ้น เพื่อนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า
ทุกบทเพลงที่ออกริมฝีปาก ผ่านดวงใจอันหวานชื่นในความรักของพระองค์
ทุกเวลาที่ผ่านเลยไป สำแดงว่าทรงเป็นพระเจ้าด้วยประสบการณ์ตรง

เหตุฉะนั้น…
ขอยืนขึ้น ; เพื่อสรรเสริญพระนามของพระเจ้า
ขอก้มกราบลง ; เพื่อนมัสการต่อพระองค์
ขออย่าให้คำสรรเสริญ ; ห่างจากปาก
ขอให้สถานที่แห่งนี้ ; เต็มไปด้วยการทรงสถิต์
ขอโปรดทรงฟัง ; คำร้องทูลของข้าพระองค์ทั้งหลาย
ขอโปรดให้ทูตสวรรค์ ; ล้อมรอบทั่วทุกทิศ
ขอให้ครัวเรือน ; เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสรรเสริญนามพระเจ้า

โอ้…บรรดาผู้เชื่อเอ๋ย!!!
อย่าหยุดสรรเสริญ “นามเยโฮวาห์”***
>> จงร่วมกันสรรเสริญพระนามอันสมควร
มาเถิด มาเถิด >> มาร่วมกันสรรญเสริญ
>> ยกเสียงขึ้นต่อพระองค์ผู้ทรงสดับฟัง
มาเถิด มาเถิด >> มานมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง
>> ต่อพระองค์ผู้ทรงประทับอยู่และทรงช่วยกู้
มาเถิด มาเถิด >> ร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระเจ้า
>> ให้บรรยากาศคละคลุ้ง ไปด้วยธารพระพรและชีวิตที่สดใหม่
จงร่วมกันสรรเสริญเต็มพลัง จนกว่าฤทธานุภาพจะเทลงมา

โอ้… บรรดาผู้ชอบธรรมเอ๋ย!!!
จงลุกขึ้นสรรเสริญ ; พระนามของพระเจ้า
จงร้องเพลงบทใหม่ ; แด่พระองค์
จงตื่นตัวต้อนรับ ; การเสด็จมาของพระเจ้า
จงรักษาการสรรเสริญ ; ไว้ในครัวเรือน
จงเป็นหนึ่งเดียวกัน ; กับองค์พระวิญญาณผู้แสนหวาน
จงให้คำสรรเสริญเต็มล้น ; ออกมาจากชีวิตที่หนักแน่น
จงเรียนรู้ที่จะสรรเสริญ องค์พระเจ้าในทุกทาง
จงถ่อมลงที่แท่นบัลลังก์ ; ด้วยคำสรรเสริญ
จงถวายคำสรรเสริญ ; แด่พระเจ้าดั่งเครื่องบูชาที่หอมกรุ่น
จงเข้ามาสรรเสริญ ; องค์พระเจ้าของท่านเถิด

ข้าแต่พระเจ้า…
ขออย่าให้ข้าพระองค์และครัวเรือน ขาดจากการสรรเสริญ โมทนาพระคุณพระเจ้าของข้าพระองค์

อธิษฐาน‬ ‪‎อธิษฐานวิงวอน‬ ใน ‪พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน”

 

12998602_1734189220132890_2177500127235896132_n

2016-04-19