Tag Archives: คำอธิษฐานอวยพรสังคม

คำอธิษฐาน :: ขออวยพรสังคมโลก

คำอธิษฐานประจำวัน :: หมวดเพื่อแผ่นดิน

🎯 ถ้อยคำ :: “ขอร่วมกันร้องทูลต่อพระเจ้าเพื่อแผ่นดินโลก”
🕎 คำอธิษฐาน :: ขออวยพรสังคมโลก

🌻ข้าแต่พระเจ้า … พระองค์ผู้ทรงอวยพรแผ่นดินโลก
🌻ขอโปรดทรงชำระแผ่นดินนี้ให้กลับคืนสู่สิ่งดี แต่แรกเริ่มทรงตั้งไว้
🌻ขอโปรดทรงยกโทษบาปผิดที่ท่วมท้นแผ่นดิน อันเกิดจากน้ำมือมนุษย์
🌻และ ขอทรงฟังเสียงร้องทูลของผู้เล็กน้อยที่ปรารถนาจะเห็นแผ่นดินกลับสู่สภาพอันดี

🌸ข้าแต่พระเจ้า … ขอทรงชำระแผ่นดินนี้ จากความบาปผิดทุกประการ
~ จากการล่วงประเวณี
~ การล่วงละเมิด
~ การถือรูปเคารพ
~การฆ่าฟัน และ เกลียดชัง
~ การบีบบังคับ กดขี่
~ การทารุณกรรมทุกประเภท
~ ความไร้ปราณี อันทำร้าย และ พรากสิ่งดีไปจากผู้อื่น
~ ความชั่วร้ายอันก่อตัวใหญ่โต ทุกหนแห่ง
🌸เพราะน้ำตาแห่งการคร่ำครวญ และ เสียงร่ำไห้ดังกึกก้องไปทั่วทุกมุมโลก … ปรารถนาเสาะแสวงหาพระผู้ช่วย มาช่วยกู้

🌷พระองค์เจ้าข้า …
ด้วยว่า :: ทรงสัญญาไว้ว่า “หากเพียงแต่เจ้าทั้งหลายจะคุกเข่าลง และ แสวงหาหน้าของเรา การรื้อฟื้นจะมาถึง”
📖เยเรมีย์ 15:19-21 THSV
เพราะฉะนั้น พระยาห์เวห์จึงตรัสว่า “ถ้าเจ้ากลับมา เราจะให้เจ้ากลับสู่สภาพดี และเจ้าจะยืนอยู่ต่อหน้าเรา ถ้าเจ้าออกปากพูดแต่สิ่งประเสริฐและไม่พูดสิ่งเลวทราม เจ้าจะเป็นเหมือนปากของเรา เขาทั้งหลายจะหันกลับมาหาเจ้า แต่เจ้าอย่าหันไปหาเขา เราจะทำให้เจ้าเป็นกำแพงป้อมทองสัมฤทธิ์แก่ชนชาตินี้ เขาทั้งหลายจะต่อสู้กับเจ้า แต่เขาจะไม่ชนะเจ้า เพราะเราอยู่กับเจ้า จะช่วยเจ้าให้รอดและช่วยกู้เจ้า” พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ “เราจะช่วยกู้เจ้าจากมือของคนอธรรม และไถ่เจ้าจากเงื้อมมือของคนโหดร้าย”

🌷โอ้ … ด้วยเหตุนี้เอง
🌷ขอบรรดาผู้ที่รักพระเจ้าเอ๋ย :: จงกลับมาเสาะแสวงหาพระพักตร์พระบิดา
🌷ขอบรรดานักอธิษฐานวิงวอนทั้งหลาย :: จงร่วมใจกันร้องทูลต่อพระเจ้าผู้ที่สามารถรื้อฟื้นได้
🌷ขอบรรดาธรรมิกชนทั้งหลาย :: จงคุกเข่าลงด้วยใจถ่อมต่อพระบิดาเจ้า
🌷ขอนักรบของพระคริสต์ :: จงเข้าประจำจุด ณ ที่แห่งการทรงเรียกของตนเอง

🍀พระองค์เจ้าข้า … แผ่นดินนี้ต้องการการช่วยกู้ และ การรื้อฟื้นจากพระองค์
🍀ด้วยว่า :: ไม่มีผู้ใดจะสามารถชำระให้ขาวสะอาดได้ นอกจากพระโลหิตบนกางเขนของพระคริสต์เท่านั้น
🍀ไม่มีผู้ใดจะนำคืนสู่สภาพอันดี ยอดเยี่ยมได้อย่างอัศจรรย์ นอกจากพระหัตถ์พระบิดา
🍀ไม่มีผู้ใด รักมวลมนุษย์ได้อย่างเที่ยงตรงเหมือนพระบิดาเจ้า

🌎ข้าแต่พระเจ้า …
🌎ขอโปรดอวยพรแผ่นดินโลกนี้ ให้สงบสุข
🌎ขอความสมบูรณ์ผลิดอกออกใบเต็มแผ่นดิน จนลบล้างความกันดารที่ผ่านมา
🌎ขอความรักจงเพิ่มพูนทุกหนแห่ง ทุกซอกมุมของสังคมในแผ่นดินนี้
🌎ขอความปลอดภัยมีแด่ทุกครัวเรือน ไร้การทารุณ และ รุนแรง
🌎ขอพระคุณของพระเจ้าปกคลุมไปยังครัวเรือน ประชากรของพระองค์ และ สังคมนี้
🌎ขอแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่บนโลกนี้

💝ข้าแต่พระเจ้า … ขอโปรดทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ เพื่อเราทั้งหลายจะกลับสู่สภาพอันดีที่ทรงตั้งไว้

อธิษฐาน อธิษฐานวิงวอน อธิษฐานต่อพระเจ้า ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน” 👼👼👼

⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️

📌คำอธิบายเพิ่มเติม

📌 ในสภาวะที่โลกนี้เต็มไปด้วยความบาปที่ดาษดื่น … ยิ่งต้องการ “#พลังแห่งการร้องทูล” เพื่อนำพระสัญญาของพระเจ้ามาตั้งอยู่บนโลกนี้ แทนที่สิ่งชั่วร้าย
📌 อย่าหลงลืมกุญแจหลักของการช่วยกู้จากพระเจ้า … คือ “เมื่อใดที่ประชากรของพระองค์จะถ่อมลงมาแสวงหาพระพักตร์พระเจ้าด้วยสุดใจ การรื้อฟื้นจะมาถึงแผ่นดิน”
📌 หากท่านยังไม่เชื่อพระเจ้า แต่มีใจปรารถนาจะรู้จัก และ รับพระพรจากพระองค์ >>> สามารถอธิษฐานตามด้วยใจเชื่อ และ คาดหวังการอวยพรจากพระหัตถ์พระเจ้า <<< ท่านก็จะได้รับ และ มีประสบการณ์ตรง เพราะพระเจ้าทรงรักท่าน