Tag Archives: อวยพรแผ่นดินโลก

05-07-15 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

อธิษฐานขอการอวยพระพรแผ่นดิน เพื่อรับการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ อุดรอยแตกร้าวของกำแพงเพื่อให้กลับแข็งแกร่ง ป้องกันศัตรู และถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผู้สูงสุด พระพรจะติดตามบรรดาผู้ที่รักนิเวศน์ของพระเจ้าดั่งที่ทรงรัก

 

นหม.1:5-11

5ข้าพ‌เจ้า​ทูล​ว่า “ข้า‍แต่​พระ‍ยาห์‌เวห์ พระ‍เจ้า​แห่ง​ฟ้า‍สวรรค์ พระ‍เจ้า​ผู้‍ยิ่ง‍ใหญ่ และ​น่า‍ยำ‌เกรง ผู้​ทรง​รักษา​พันธ‌สัญญา​และ​ความ​รัก‍มั่น‍คง​ต่อ​ผู้​ที่​รัก​พระ‍องค์ และ​รักษา​พระ‍บัญญัติ​ของ​พระ‍องค์
6ขอ​พระ‍องค์​เงี่ย‍พระ‍กรรณ​ฟัง และ​ลืม​พระ‍เนตร​ดู เพื่อ​จะ​ทรง​ฟัง​คำ​อธิษ‌ฐาน​ของ​ผู้‍รับ‍ใช้​ของ​พระ‍องค์ ซึ่ง ณ บัด‍นี้​ข้า​พระ‍องค์​อธิษ‌ฐาน​ต่อ​พระ‍องค์​ทั้ง​กลาง​วัน​และ​กลาง‍คืน เพื่อ​ประ‌ชา‍ชน​อิสรา‌เอล​ผู้​รับ‍ใช้​ของ​พระ‍องค์ ข้า​พระ‍องค์​สาร‌ภาพ​บาป​ของ​ประ‌ชา‍ชน​อิสรา‌เอล ซึ่ง​ข้า​พระ‍องค์​ทั้ง‍หลาย​ได้​ทำ​บาป​ต่อ​พระ‍องค์ ทั้ง​ข้า​พระ‍องค์​กับ​ตระ‌กูล​ของ​ข้า​พระ‍องค์​ได้​ทำ​บาป​แล้ว
7ข้า​พระ‍องค์​ทั้ง‍หลาย​ประ‌พฤติ​เลว‍ทราม​มาก​ต่อ​พระ‍องค์ และ​ไม่‍ได้​รักษา​พระ‍บัญญัติ กฎ‍เกณฑ์ และ​กฎ‍หมาย​ซึ่ง​พระ‍องค์​ทรง​บัญชา​โม‌เสส​ผู้‍รับ‍ใช้​ของ​พระ‍องค์​ไว้
8ขอ​พระ‍องค์​ทรง​ระลึก‍ถึง​พระ‍วจนะ ซึ่ง​ทรง​บัญชา​โม‌เสส​ผู้‍รับ‍ใช้​ของ​พระ‍องค์​ว่า ‘ถ้า​พวก‍เจ้า​ไม่​ซื่อ‍ตรง​ต่อ​เรา เรา​จะ​กระ‌จาย​พวก‍เจ้า​ไป​ใน​หมู่​ชน‍ชาติ​ทั้ง‍หลาย
9ถ้า​พวก‍เจ้า​กลับ‍มา‍หา​เรา และ​รักษา​บัญญัติ​ของ​เรา และ​ประ‌พฤติ​ตาม ถึง‍แม้‍ว่า​พวก‍เจ้า​กระ‌จัด‍กระ‌จาย​ไป​อยู่​สุด‍ปลาย​ฟ้า เรา​จะ​รวบ‍รวม​พวก‍เจ้า​มา​จาก​ที่‍นั่น และ​นำ​พวก‍เจ้า​มา​ยัง​สถาน‍ที่​ซึ่ง​เรา​ได้​เลือก​ไว้ เพื่อ​ทำ​ให้​นาม​ของ​เรา​ดำรง​อยู่​ที่‍นั่น’
10พวก‍เขา​เป็น​ผู้‍รับ‍ใช้​และ​เป็น​ประ‌ชา‍กร​ของ​พระ‍องค์ ผู้​ซึ่ง​พระ‍องค์​ได้​ทรง​ไถ่​ไว้​ด้วย​ฤทธา‌นุ‌ภาพ​ยิ่ง‍ใหญ่​ของ​พระ‍องค์ และ​ด้วย​พระ‍หัตถ์​อัน​ทรง​ฤทธิ์​ของ​พระ‍องค์
11ข้า‍แต่​องค์‍เจ้า‍นาย โปรด​เงี่ย‍พระ‍กรรณ​ฟัง​คำ​อธิษ‌ฐาน​ของ​ผู้‍รับ‍ใช้​ของ​พระ‍องค์ และ​คำ​อธิษ‌ฐาน​ของ​บรร‌ดา​ผู้‍รับ‍ใช้​ของ​พระ‍องค์ ผู้​ปีติ‍ยินดี​ที่​จะ​ยำ‌เกรง​พระ‍นาม​ของ​พระ‍องค์ ขอ​ประ‌ทาน​ความ​สำเร็จ​แก่​ผู้‍รับ‍ใช้​ของ​พระ‍องค์​ใน​วัน‍นี้ และ​ขอ​ให้​ได้​รับ​ความ​กรุณา​จาก​พระ‍ราชา”
ขณะ​นั้น ข้าพ‌เจ้า​เป็น​พนัก‍งาน​เชิญ‍ถ้วย‍เสวย​ของ​พระ‍ราชา

 

 

 

คำอธิษฐาน‬ : ‪ขอพระเจ้าอวยพรแผ่นดินโลก

 

คำอธิษฐาน‬ : ‪ขอพระเจ้าอวยพรแผ่นดินโลก

 

ข้าแต่พระเจ้า…
ขอโปรดทรงอวยพรผืนแผ่นดินโลก…
ขอให้เต็มด้วยสันติแห่งความสุข…
ขอให้แผ่นดินรับการรดน้ำให้ชุ่มฉ่ำ…
ขอให้พืชผลออกรวงตามฤดูกาล…
ขอให้ทุกเมล็ดที่หว่านลง นั้นเกิดผล ไม่มีฝ่อ…
ขอให้ความสงบสุขแก่ทุกพื้นที่…
ขอความรักของพระองค์เยียวยาผู้คนที่บาดเจ็บและเหน็ดเหนื่อย…
ขอทรงต่อสู้ความอธรรมให้ไกลห่าง…
ขอทรงให้พระเมตตาค้ำจุนผู้ชอบธรรม…
ขอทรงชะลอพระพิโรธแผ่นดินโลก…
ขอทรงยืดเวลาเพื่อให้โอกาสคนได้กลับใจใหม่…
ขอทรงช่วยกู้ผู้ตกทุกข์ และโศกเศร้า…
ขอให้แผ่นดินนี้รับความรัก สันติสุขจากพระคริสต์…

ข้าแต่พระเจ้า…
…เพราะแผ่นดินโลก : เป็นแท่นรองพระบาท
>> ขอโปรดทรงอวยพรให้ร่มรื่น ด้วยความชื่นบาน
…เพราะแผ่นดินโลก : เป็นมีผู้ชอบธรรมอยู่
>> ขอโปรดทรงอวยพร เพราะเห็นแก่ผู้ชอบธรรม
…เพราะแผ่นดินโลก : เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์
>> ขอโปรดทรงสำแดงรักอันมั่นคง ให้ยืดยาว
…เพราะแผ่นดินโลก : เป็นที่ทรงสร้างมาอย่างดี
>> ขอโปรดทรงอวยพร ให้สิ่งดีเต็มขนาด
…เพราะแผ่นดินโลก : เป็นที่รักของพระคริสต์
>> ขอโปรดทรงเยียวยา ชำระ และรักษา ให้กลับคืนสิ่งดีงาม ดั่งเอเดน
…เพราะแผ่นดินโลก : เป็นที่สำแดงน้ำพระทัย
>> ขอโปรดทรงสร้างประชากรของพระองค์ให้เข้มแข็งและเติบโต
…เพราะแผ่นดินโลก : เป็นที่ทรงสำแดงพระสัญญา
>> ขอโปรดทรงอวยพร ตามพระสัญญา อย่าให้ขาด
…เพราะแผ่นดินโลก : เป็นที่ทรงตั้งไว้
>> ขอโปรดทรงยกเสียงสรรเสริญ ให้ดังก้อง แด่พระองค์ผู้ทรงสมควร
…เพราะแผ่นดินโลก : เป็นเพียงแค่ชั่วคราว
>> ขอโปรดทรงให้ได้เห็น ให้ได้พบ แผ่นดินสวรรค์ทรงจัดเตรียม

ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงตั้งต้นการดี
ขอโปรดทรงนำการอวย ; พรมาดั่งห่าฝน ตามน้ำพระทัย
ขอโปรดทรงปกคลุม ; โลกนี้ ด้วยพระสิริ
ขอโปรดทรงกอบกู้ ; ผืนแผ่นดิน ด้วยพระหัตถ์ทรงฤทธา
ขอโปรดทรงสำแดง ; ความรักอันมั่นคง ไร้เงื่อนไข แด่ประชากรบนแผ่นดินโลก
ขอโปรดทรงสร้าง ; แผ่นดินนี้ให้ งดงามดั่งเดิม ทรงสร้างสวนเอเดน
ขอโปรดทรงชำระ ; แผ่นดินโลก จากความอธรรม
ขอโปรดทรงรักษา ; แผ่นดินนี้ จากความเจ็บปวด และชั่วร้าย
ขอโปรดทรงปกป้อง ; แผ่นดิน ด้วยพระเมตตาอันงดงาม
ขอโปรดทรงรื้อฟื้น ; แผ่นดินกลับสู่ ความสงบสุข และปลอดภัย
ขอโปรดทรงชะลอ ; พระพิโรธ เหนือแผ่นดินบาป
ขอโปรดทรงระงับ ; การร้ายจากการอธรรม
ขอโปรดทรงลุกขึ้น ; ต่อกร ผู้คิดคดแผนการณ์ชั่ว
ขอโปรดทรงนำ ; การคืนดีที่กางเขนแก่ทุกๆ คนบนโลกนี้

โอ้…. แผ่นดินโลกเอ๋ย!!!
จงกลับใจใหม่ รับการชำระและรักษาให้สะอาด ให้หมดจด
จงถ่อมลงรับการรี้อฟื้นใหม่ กลับสู่สภาพอันดี
จงเริ่มต้น วาระใหม่แห่งการดี เพื่อรับการอวยพระพรจากพระเจ้า

♠ โอ้…. ประชากรบนโลกเอ๋ย!!!
♠ จงละทิ้งบาปทั้งสิ้น กลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า
♠ จงรังเกียจบาปทั้งสิ้นบนโลกนี้ เข้ารับการชำระและเริ่มใหม่ที่กางเขน
♠ จงหันหลังให้บาปทั้งสิ้น เพื่อการอวยพรจะมาถึงทั้งตนเองและครอบครัว

โอ้…. ประชากรของพระเจ้าเอ๋ย!!!
จงคุกเข่า คร่ำครวญ วิงวอน เพื่อแผ่นดิน
จงยกเสียงร้องทูลต่อพระเจ้าผู้เมตตาและถือสิทธิขาดพิพากษา
จงร่วมแรง ร่วมใจ เป็นหนึ่งเดียว เพื่อแผ่นดินโลก

โอ้…. ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงใหญ่ยิ่ง
ขอโปรดฟังเสียงของข้าพระองค์
ขอโปรดทรงเงี่ยหูฟัง เสียงเล็กๆ
ขอโปรดทรงเคลื่อนการอัศจรรย์ จรรโลงโลก
ขอโปรดสำแดงความรักอันมั่นคง ไร้เงื่อนไข แก่แผ่นดินนี้
ขอโปรดทรงให้ทุกๆ พื้นที่ เต็มไปด้วยความชุ่มฉ่ำ แห่งสันติ
ขอโปรดทรงอวยพระพรอย่างมากล้น มายังแผ่นดิน

ขอโปรดทอดพระเนตรเห็น …ว่า… “ข้าพระองค์และครัวเรือน” อยู่ที่นี่***
ขอทรงซ่อน ทรงรักษา ทรงปกป้อง ทรงพิทักษ์ จากสิ่งร้าย
ขอโปรดเท โปรดประทาน โปรดอวยพร จากฟ้าสวรรค์ส่งลงมา
ขอโปรดทรงเมตตา และโปรดปราน ข้าพระองค์และครัวเรือน
ให้แผ่นดิน ทุกพื้นที่ ที่เหยียบย่ำและย่างก้าว อุดมสมบูรณ์และเกิดผล
ขอทรงอย่าสงวนสิ่งดีให้ไกลห่าง
ขอโปรดทรงอวยพระพรเต็มขนาด เต็มยุ้งฉาง ให้มั่งคั่ง อย่างมั่นคง
ขอให้ความเชื่อ ความรัก ความหวังใจ ความรู้ เติบโตขึ้นสู่ความไพบูลย์
เพราะโลกนี้แค่ชั่วคราว เพื่อแผ่นดินสวรรค์นิรันดร

***ขอพระเกียรติสิริจงมีแด่พระเจ้าแต่นามเดียว***

‪‎อธิษฐาน‬‎วิงวอน‬ ‎สรรเสริญ‬ ‎โมทนาพระคุณพระเจ้า‬ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ ‪‎เอเมน‬”

 

11295592_1633142760237537_732630479886433796_n

 

2015-06-01

 

 

31-05-15 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

อวยพรแผ่นดินโลกให้ทั่วทุกพื้นที่เต็มไปด้วยสันติสุขของพระคริสต์ คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมย่อมมีพลังทำให้เกิดผล