Tag Archives: คำอธิษฐานเพื่อสังคม

คำอธิษฐาน :: ขอปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายในโลกนี้

🎯 ถ้อยคำ :: “ยิ่งโลกนี้เต็มไปด้วยปัญหามากมาย และ บาปที่ดาษดื่นมากเท่าไร .. ยิ่งต้องมีพลังแห่งการอธิษฐานวิงวอนมากเท่านั้น”

🕎 คำอธิษฐานประจำวัน :: หมวดเพื่อแผ่นดิน

🌸พระองค์เจ้าข้า … กาลปัจจุบัน ความชั่วร้ายมาทุกรูปแบบ และ วนเวียนอยู่รอบตัวในรูปแบบสังคมที่แปดเปื้อน
🌸ไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหน … ความบิดเบือน ความอสัจอธรรม ก็เต็มไปทั่วทุกสังคม ทุกชนชั้น

🌻ด้วยเหตุนี้เอง … พระองค์เจ้าข้า
🌻ทุกๆ ย่างก้าวในการดำรงชีพบนแผ่นดินโลกนี้ ; จึงต้องการการปกคลุมจากพระองค์เป็นอย่างมาก เพื่อเราทั้งหลายจะผ่านพ้นทุกสภาพการณ์ไปได้อย่างปลอดภัย และ เป็นสุข
🌻ทุกๆ วันคืนในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมโลก ; ข้าพระองค์ปรารถนาอย่างเหลือเกินที่จะอยู่ภายใต้การปกป้อง และ อวยพรจากพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่
🌻ทุกๆ เรื่องราวของชีวิต ; ขอวางไว้ในพระหัตถ์แห่งการดูแล , ปกป้อง , ช่วยกู้ , เลี้ยงดู , รื้อฟื้น และ จัดเตรียมของพระเจ้า

🌷ขอทรงปกป้องเราทั้งหลาย จากการชั่วทั้งมวล :; ทั้งการหลอกลวง , กลอุบายของมารซาตาน และ คนชั่วทุกรูปแบบ … ปกป้องทั้งทางกาย , การงาน , การเงิน , วัตถุที่ถือครอง , ครอบครัว , คนที่รัก , ลูกหลาน , พ่อแม่ญาตพี่น้อง , สามีและภรรยา , เพื่อนสนิทคนใกล้ชิด :; ปกป้องจากอุบัติเหตุ และ สิ่งร้ายๆ ของสังคมโลกนี้ ทั้งยาเสพติด , โจรผู้ร้าย , ความคิดจอมปลอมที่เป็นตรรกะบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปจากสัจจะแห่งความจริง
🌷ขอทรงดูแลให้ตลอดลมหายใจของข้าพระองค์ และ ครัวเรือน :; ได้รับแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในทุกๆ ทาง ทั้งทางกาย , ทางใจ , ทางจิตวิญญาณ และ ความคิด … ขอทรงไหลพระพรเหล่านี้ไปยังญาติพี่น้อง จนรุ่นลูกรุ่นหลาน ไปถึงพ่อแม่ของเรา ไม่ขาดสายเลย
🌷ขอทรงช่วยกู้เราทั้งหลายจากมือที่หลอกลวง , บีบคั้น , บังคับ และ ข่มขู่ :; ด้วยอำนาจที่ไร้ความเป็นธรรมทุกๆ ทาง … ขอทรงรับเราเข้าไว้ใต้ปีกแห่งการดูแลของพระองค์ผู้ทรงปกป้อง
🌷ขอทรงเลี้ยงดูประชากรของพระเจ้า ด้วยมานา และ เกินกว่ามานาในแต่ละวัน :; ทุกสิ่งที่จำเป็น และ ปรารถนา จะได้รับอย่างไม่ขาดแคลนไปเลย แม้สักสิ่งเดียว … ไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นเช่นไร จะเงินเฟ้อ , เงินฝืด , ของแพง … แต่พระเจ้ายังคงสัตย์ซื่อในการเลี้ยงดูให้แก่เราอย่างอิ่มหนำบริบูรณ์ อย่างไม่ต้องหวาดวิตกต่อสิ่งเร้ารอบๆ กาย
🌷ขอทรงนำการรื้อฟื้นมาถึงอย่างเร็ววัน และ ทันท่วงที :; รื้อฟื้นสถานะทางการเงิน , รื้อฟื้นสภาพร่างกาย ,จิตใจ และ จิตวิญญาณ ให้เข้มแข็ง , แข็งแรง และ แข็งแกร่ง … นำเราสู่สิ่งดีที่ทรงตั้งไว้ เพื่อเราทั้งหลาย อย่าให้ถูกสั่นคลอน หรือ บั่นทอนไปด้วยสภาพการณ์ที่มือมนุษย์ไม่อาจควบคุม แต่ขอทรงตั้งมั่นอยู่ ให้มั่นคงตามที่ทรงสัญญาไว้แก่เราอย่างเจาะจง
🌷พระเจ้าผู้ทรงนามว่า “เยโฮวาห์ยีเรห์” ผู้ทรงจัดเตรียมและประทานทุกสิ่งให้แก่เราอย่างสมบูรณ์ ทั้งความเป็นอยู่ , ค่าใช้จ่าย , การดำรงชีพ :; ข้าพระองค์จะได้พบกับทุ่งหญ้าอันสงบสุข เพื่อนอนลงอย่างสุขใจ และ เต็มอิ่มได้ด้วยการเลี้ยงดูของพระองค์ที่ทรงจัดเตรียม และ เลือกสรรสิ่งดีๆ สารพัดแก่บุตรที่รักของพระองค์

อธิษฐาน อธิษฐานวิงวอน อธิษฐานต่อพระเจ้า ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน” 👼👼👼

⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️

📌คำอธิบายเพิ่มเติม

📌 ยิ่งโลกนี้เต็มไปด้วยปัญหามากมาย และ บาปที่ดาษดื่นมากเท่าไร .. ยิ่งต้องมีพลังแห่งการอธิษฐานวิงวอนมากเท่านั้น … เพื่อการปกป้องจะมาถึงตัวเรา และ ครัวเรือนของเราจะปลอดภัยจากสิ่งเหล่านั้น

📌 หากท่านยังไม่เชื่อพระเจ้า แต่มีใจปรารถนาจะรู้จัก และ รับพระพรจากพระองค์ >>> สามารถอธิษฐานตามด้วยใจเชื่อ และ คาดหวังการอวยพรจากพระหัตถ์พระเจ้า <<< ท่านก็จะได้รับ และ มีประสบการณ์ตรง เพราะพระเจ้าทรงรักท่าน