01-10-17 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

แม่น้ำของพระเจ้าหลั่งไหลลงมาอย่างไม่มีวันหมด และดึงดูดให้เราทั้งหลายเข้าใกล้ เพื่อดื่มกิน และ พักสงบ

พระเจ้าทรงเรียกให้เราทั้งหลายรับน้ำใหม่ที่ไหลเชี่ยวลงมาจากเบื้องบนอย่างไม่มีวันหมด ไม่มีวันจืดจาง ผู้ที่มีประสบการณ์ในความชุ่มฉ่ำจะยิ่งปรารถนาพระองค์มากยิ่งๆ ขึ้น เพราะการได้สัมผัสนั้นช่างหวานชื่นเหลือเกิน