Tag Archives: สรรเสริญพระเจ้า

คำอธิษฐาน :: สรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

 

คำอธิษฐาน :: สรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

 

 

 

 

31-07-16 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

พระเจ้าผู้ทรงประทับอยู่เหนือคำสรรเสริญ

คำสรรเสริญเหล่านั้นจึงมีชีวิต และมีพลัง ด้วยว่าพระองค์ทรงประทับอยู่ ณ ที่แห่งนี้…

 

สดุดี 99:1-9

 1 พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​ครอบ​ครอง ให้​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย​ตัว​สั่น
พระ​องค์​ประ​ทับ​เหนือ​เค​รูบ ให้​แผ่น​ดิน​สั่น​สะ​เทือน
 2 พระ​ยาห์​เวห์​ใหญ่​ยิ่ง​ใน​ศิโยน
พระ​องค์​ประ​ทับ​อยู่​สูง​เหนือ​ชน​ชาติ​ทั้ง​ปวง
 3 ให้​พวก​เขา​ยก​ย่อง​พระ​นาม​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​และ​น่า​คร้าม​กลัว​ของ​พระ​องค์
พระ​องค์​บริ​สุทธิ์
 4 ข้า​แต่​กษัตริย์​ผู้​ทรง​ฤท​ธา​นุ​ภาพ ผู้​ทรง​รัก​ความ​ยุติ​ธรรม
พระ​องค์​ทรง​สถา​ปนา​ความ​เที่ยง​ธรรม
พระ​องค์​ทรง​กระ​ทำ​ความ​ยุติ​ธรรม
และ​ความ​ชอบ​ธรรม​ใน​ยา​โคบ
 5 จง​ยก​ย่อง​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เรา
จง​นมัส​การ​ที่​แท่น​รอง​พระ​บาท​ของ​พระ​องค์
พระ​องค์​บริ​สุทธิ์
 6 โม​เสส​และ​อา​โรน​อยู่​ใน​พวก​ปุโร​หิต​ของ​พระ​องค์
ซา​มู​เอล​อยู่​ใน​พวก​ที่​ทูล​ออก​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์​ด้วย
ท่าน​เหล่า​นั้น​ได้​ร้อง​ทูล​พระ​ยาห์​เวห์ และ​พระ​องค์​ทรง​ตอบ​ท่าน
 7 พระ​องค์​ตรัส​กับ​ท่าน​เหล่า​นั้น​จาก​เสา​เมฆ
พวก​ท่าน​ได้​รัก​ษา​พระโอ​วาท
และ​กฎ​เกณฑ์​ที่​พระ​องค์​ประ​ทาน​แก่​ท่าน
 8 ข้า​แต่​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย พระ​องค์​ทรง​ตอบ​ท่าน​เหล่า​นั้น
พระ​องค์​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า​ผู้​ยก​โทษ​ท่าน​เหล่า​นั้น
แต่​ทรง​เป็น​ผู้​ตอบ​แทน​การ​กระ​ทำ​ผิด​ของ​ท่าน​เหล่า​นั้น​ด้วย
 9 จง​ยก​ย่อง​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เรา
และ​จง​นมัส​การ​ที่​ภูเขา​บริ​สุทธิ์​ของ​พระ​องค์
เพราะ​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เรา​บริ​สุทธิ์

 

 

 

คำอธิษฐาน‬ :: ‪อย่าหยุดสรรเสริญพระเจ้า‬

“ข้าแต่พระเจ้า…
ไม่มีนามใดสมควรเทียบเท่านามพระองค์
ด้วยเหตุนี้ข้าพระองค์และครัวเรือน จึงเข้ามาสรรเสริญพระนามของพระเจ้า
ขอให้พระนามของพระองค์ เป็นที่เคารพสักการะ
ในสวรรค์เป็นเช่นไร ขอให้เป็นเช่นนั้นในแผ่นดินโลก
ขอให้พระนามของพระเจ้า ได้รับการสรรเสริญ
ทุกหัวเข่าจะก้มกราบ
ทุกลิ้นจะสรรเสริญว่า “ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่นามเดียว”
ทุกมือจะยกชูขึ้น เพื่อนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า
ทุกบทเพลงที่ออกริมฝีปาก ผ่านดวงใจอันหวานชื่นในความรักของพระองค์
ทุกเวลาที่ผ่านเลยไป สำแดงว่าทรงเป็นพระเจ้าด้วยประสบการณ์ตรง

เหตุฉะนั้น…
ขอยืนขึ้น ; เพื่อสรรเสริญพระนามของพระเจ้า
ขอก้มกราบลง ; เพื่อนมัสการต่อพระองค์
ขออย่าให้คำสรรเสริญ ; ห่างจากปาก
ขอให้สถานที่แห่งนี้ ; เต็มไปด้วยการทรงสถิต์
ขอโปรดทรงฟัง ; คำร้องทูลของข้าพระองค์ทั้งหลาย
ขอโปรดให้ทูตสวรรค์ ; ล้อมรอบทั่วทุกทิศ
ขอให้ครัวเรือน ; เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสรรเสริญนามพระเจ้า

โอ้…บรรดาผู้เชื่อเอ๋ย!!!
อย่าหยุดสรรเสริญ “นามเยโฮวาห์”***
>> จงร่วมกันสรรเสริญพระนามอันสมควร
มาเถิด มาเถิด >> มาร่วมกันสรรญเสริญ
>> ยกเสียงขึ้นต่อพระองค์ผู้ทรงสดับฟัง
มาเถิด มาเถิด >> มานมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง
>> ต่อพระองค์ผู้ทรงประทับอยู่และทรงช่วยกู้
มาเถิด มาเถิด >> ร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระเจ้า
>> ให้บรรยากาศคละคลุ้ง ไปด้วยธารพระพรและชีวิตที่สดใหม่
จงร่วมกันสรรเสริญเต็มพลัง จนกว่าฤทธานุภาพจะเทลงมา

โอ้… บรรดาผู้ชอบธรรมเอ๋ย!!!
จงลุกขึ้นสรรเสริญ ; พระนามของพระเจ้า
จงร้องเพลงบทใหม่ ; แด่พระองค์
จงตื่นตัวต้อนรับ ; การเสด็จมาของพระเจ้า
จงรักษาการสรรเสริญ ; ไว้ในครัวเรือน
จงเป็นหนึ่งเดียวกัน ; กับองค์พระวิญญาณผู้แสนหวาน
จงให้คำสรรเสริญเต็มล้น ; ออกมาจากชีวิตที่หนักแน่น
จงเรียนรู้ที่จะสรรเสริญ องค์พระเจ้าในทุกทาง
จงถ่อมลงที่แท่นบัลลังก์ ; ด้วยคำสรรเสริญ
จงถวายคำสรรเสริญ ; แด่พระเจ้าดั่งเครื่องบูชาที่หอมกรุ่น
จงเข้ามาสรรเสริญ ; องค์พระเจ้าของท่านเถิด

ข้าแต่พระเจ้า…
ขออย่าให้ข้าพระองค์และครัวเรือน ขาดจากการสรรเสริญ โมทนาพระคุณพระเจ้าของข้าพระองค์

อธิษฐาน‬ ‪‎อธิษฐานวิงวอน‬ ใน ‪พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน”

 

12998602_1734189220132890_2177500127235896132_n

2016-04-19

 

 

 

คำอธิษฐาน‬ :: ‪สรรเสริญพระเจ้า‬

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญ
ขอให้คำจากปากของข้าพระองค์ ; เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้า
ขอให้คำสรรเสริญ ; เป็นที่จดจำแต่เบื้องพระพักตร์ของพระองค์
ขอให้ทรงประทับอยู่ ; ท่ามกลางคำสรรเสริญ ด้วยเพลงบทใหม่ จากดวงจิต
ขอทรงฟังคำวิงวอน ; จากดวงใจส่วนลึก ถวายแด่พระองค์

ข้าแต่พระเจ้า…
ข้าพระองค์ปรารถนาจะสรรเสริญพระองค์ เพียงนามเดียว
ปรารถนาจะยกชูเสียงสรรเสริญต่อหน้าพระพักตร์
อยากจะให้บรรยากาศรอบๆ ตัว เต็มไปด้วยเสียงสรรเสริญพระคริสต์
ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับบรรดาทูตสวรรค์ แซ่ซ้องสรรเสริญ
ขอทรงประทับอยู่ท่ามกลางเสียงสรรเสริญ โมทนาพระคุณองค์พระผู้ทรงสมควร
เพราะพระองค์ทรงสมควรแล้ว แก่คำสรรเสริญ***

โอ้…บัดนี้ ข้าพระองค์และครัวเรือน
จะรักษาการทรงสถิตย์ของพระองค์ผู้บริสุทธิ์
ด้วยบทเพลงสรรเสริญ จากดวงใจ
ด้วยคำร้องทูล จากส่วนลึก
ด้วยวิญญาณจิต
ด้วยสุดสิ้นกำลัง ความคิด
ด้วยทั้งสิ้นที่มีในชีวิต
เพื่อมอบถวายแด่พระองค์ผู้ที่ประทับอยู่ ณ ที่นี่

อธิษฐานวิงวอน‬ ใน พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน”

 

13051645_1734155406802938_7556027177586517824_n

2016-04-18

 

 

 

17-04-16 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

จงให้เสียงสรรเสริญอยู่รอบๆ ตัว อย่ายอมให้ห่างเหินไป เพราะเสียงสรรเสริญนำพระพรของพระเจ้ามาถึงเรา

 

สดุดี 150:1-6
1สรร‌เสริญ​พระ‍ยาห์‌เวห์
จง​สรร‌เสริญ​พระ‍เจ้า​ใน​สถาน‍นมัส‌การ​ของ​พระ‍องค์
จง​สรร‌เสริญ​พระ‍องค์​ใน​พื้น​ฟ้า​อัน​อานุ‌ภาพ​ของ​พระ‍องค์
2จง​สรร‌เสริญ​พระ‍องค์ เพราะ​กิจ‍การ​อัน​ทรง​อานุ‌ภาพ​ของ​พระ‍องค์
จง​สรร‌เสริญ​พระ‍องค์ ตาม​ความ​ยิ่ง‍ใหญ่​ที่​สุด​ของ​พระ‍องค์
3จง​สรร‌เสริญ​พระ‍องค์​ด้วย​เสียง‍แตร
จง​สรร‌เสริญ​พระ‍องค์​ด้วย​พิณ​เขา‍คู่​และ​พิณ​ใหญ่
4จง​สรร‌เสริญ​พระ‍องค์​ด้วย​รำ‌มะ‌นา​และ​การ​เต้น‍รำ
จง​สรร‌เสริญ​พระ‍องค์​ด้วย​เครื่อง‍สาย​และ​ปี่
5จง​สรร‌เสริญ​พระ‍องค์​ด้วย​เสียง​ฉิ่ง
จง​สรร‌เสริญ​พระ‍องค์​ด้วย​เสียง​ฉาบ
6จง​ให้​ทุก‍สิ่ง​ที่​หาย‍ใจ​สรร‌เสริญ​พระ‍ยาห์‌เวห์
สรร‌เสริญ​พระ‍ยาห์‌เวห์