Tag Archives: พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ

คำอธิษฐาน :: ต่อพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ

 

คำอธิษฐาน :: ต่อพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ

 

 

 

 

28-01-17 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

ด้วยว่าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อตั้งแต่โบราณกาล จวบจนปัจจุบัน และสืบๆ ไปเป็นนิตย์
ทรงเป็นพระเจ้าของอับราฮัม
ทรงเป็นพระเข้าของอิสอัค
ทรงเป็นพระเจ้าของยาโคป
และทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ และ ครัวเรือน

มีคาห์ 7:18-20
18 ใคร​เล่า​จะ​เป็น​พระ​เจ้า​เหมือน​พระ​องค์​ผู้​ทรง​อภัย​บาป
และ​ทรง​มอง​ข้าม​การ​ทร​ยศ
ของ​คน​ที่​เหลือ​อยู่​อัน​เป็น​มร​ดก​ของ​พระ​องค์​ท่าน?
พระ​องค์​ท่าน​มิ​ได้​ทรง​พระพิโรธ​เป็น​นิตย์
เพราะ​พระ​องค์​ท่าน​พอ​พระ​ทัย​ใน​ความ​รัก​มั่น​คง
19 พระ​องค์​ท่าน​จะ​ทรง​หวน​กลับ​มา​เมต​ตา​เรา​อีก
และ​จะ​ทรง​เหยียบ​ความ​ผิด​ทั้ง​หลาย​ของ​เรา​ไว้
พระ​องค์​จะ​ทรง​เหวี่ยง​บาป​ทั้ง​สิ้น​ของ​เรา
ลง​ไป​ใน​ที่​ลึก​ของ​ทะเล
20 พระ​องค์​จะ​ทรง​สำ​แดง​ความ​สัตย์​ซื่อ​แก่​ยา​โคบ
และ​ความ​รัก​มั่น​คง​ต่อ​อับ​รา​ฮัม
ดัง​ที่​พระ​องค์​ทรง​ปฏิ​ญาณ​ต่อ​บรรพ​บุรุษ​ของ​เรา
ตั้ง​แต่​สมัย​โบ​ราณ​กาล

 

 

15-05-16 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ ทรงเลี้ยงดูแม้แต่นกในอากาศ ดอกไม้ในท้องทุ่งเป็นอย่างดี จะทรงดูแลบุตรที่รักของพระองค์ดั่งแก้วตาดวงใจ ดียิ่งกว่าเป็นร้อยเท่า พันเท่า

จงเชื่อในความสัตย์ซื่อของพระเจ้า และวางใจในพระองค์ผู้ทรงสัจจริง

 

มัทธิว 6:25-34
25“เพราะ‍เหตุ‍นี้ เรา​บอก​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​ว่า อย่า​กระ‌วน‍กระ‌วาย​ถึง​ชีวิต​ของ​ตน​ว่า​จะ​เอา​อะไร​กิน หรือ​จะ​เอา​อะไร​ดื่ม และ​อย่า​กระ‌วน‍กระ‌วาย​ถึง​ร่าง‍กาย​ของ​ตน​ว่า​จะ​เอา​อะไร​นุ่ง‍ห่ม ชีวิต​สำคัญ​ยิ่ง‍กว่า​อาหาร​ไม่​ใช่​หรือ? และ​ร่าง‍กาย​สำคัญ​ยิ่ง‍กว่า​เครื่อง‍นุ่ง‍ห่ม​ไม่​ใช่​หรือ?
26จง​ดู​นก​ทั้ง‍หลาย​บน​ฟ้า พวก‍มัน​ไม่‍ได้​หว่าน ไม่‍ได้​เกี่ยว ไม่‍ได้​รวบ‍รวม​ไว้​ใน​ยุ้ง‍ฉาง แต่​พระ‍บิดา​ของ​พวก‍ท่าน ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์​ทรง​เลี้ยง​พวก‍มัน​ไว้ ท่าน​ไม่​ประ‌เสริฐ​กว่า​พวก‍มัน​หรือ?
27มี​ใคร​ใน​พวก‍ท่าน​ที่​โดย​ความ​กระ‌วน‍กระ‌วาย สามารถ​ต่อ‍อายุ​ของ​ตน​ให้​ยืน​นาน​ขึ้น​อีก​นิด‍หนึ่ง​ได้
28ท่าน​กระ‌วน‍กระ‌วาย​ถึง​เครื่อง‍นุ่ง‍ห่ม​ทำไม? จง​พิจาร‌ณา‍ดู​ว่า​ดอก‍ไม้​ใน​ทุ่ง‍นา​นั้น​เติบ‍โต​ขึ้น​อย่าง‍ไร มัน​ไม่​ทำ‍งาน มัน​ไม่​ปั่น‍ด้าย
29แต่​เรา​บอก​พวก‍ท่าน​ว่า แม้​แต่​กษัตริย์​ซา‌โล‌มอน​เมื่อ​ทรง​บริ‌บูรณ์​ด้วย​ศักดิ์‍ศรี​ก็​ไม่‍ได้​แต่ง​พระ‍องค์​งาม​เท่า​ดอก‍ไม้​เหล่า‍นี้​สัก​ดอก​หนึ่ง
30และ​ถ้า​พระ‍เจ้า​ทรง​ตก‍แต่ง​หญ้า​ที่​ทุ่ง‍นา​อย่าง​นั้น ซึ่ง​เป็น​อยู่​วัน‍นี้​และ​รุ่ง‍ขึ้น​ต้อง​ทิ้ง​ใน​เตา‍ไฟ โอ พวก​มี​ความ​เชื่อ​น้อย พระ‍องค์​จะ​ไม่​ทรง​ตก‍แต่ง​ท่าน​มาก​ยิ่ง‍กว่า‍นั้น​หรือ?
31เหตุ‍ฉะนั้น​อย่า​กระ‌วน‍กระ‌วาย​และ​กล่าว​ว่า​จะ​เอา​อะไร​กิน? หรือ​จะ​เอา​อะไร​ดื่ม? หรือ​จะ​เอา​อะไร​นุ่ง‍ห่ม?
32เพราะ​ว่า​บรร‌ดา​คน‍ต่าง‍ชาติ​แสวง​หา​สิ่ง‍ทั้ง‍ปวง​นี้ แต่​ว่า​พระ‍บิดา​ของ​พวก‍ท่าน​ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์​ทรง​ทราบ​แล้ว​ว่า​ท่าน​ต้อง‍การ​สิ่ง‍ทั้ง‍ปวง​นี้
33แต่​พวก‍ท่าน​จง​แสวง‍หา​แผ่น‍ดิน​ของ​พระ‍เจ้า และ​ความ​ชอบ‍ธรรม​ของ​พระ‍องค์​ก่อน แล้ว​พระ‍องค์​จะ​ทรง​เพิ่ม‍เติม​สิ่ง‍ทั้ง‍ปวง​นี้​ให้
34“เพราะ‍ฉะนั้น อย่า​กระ‌วน‍กระ‌วาย​ถึง​วัน‍พรุ่ง‍นี้ เพราะ‍ว่า​พรุ่ง‍นี้​ก็​มี​เรื่อง​กระ‌วน‍กระ‌วาย​ของ​มัน​เอง แต่​ละ​วัน​ก็​มี​ทุกข์​พอ​อยู่​แล้ว