13-11-16 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

เพราะความอุปถัมภ์ได้วางไว้ในพระหัตถ์พระเจ้าผู้ทรงค้ำชู …

ความวางใจจึงเกิดขึ้นท่ามกลางทุกสภาวะการณ์ และสันติสุขจึงไม่พรากไปจากผู้ที่ฝังตนไว้ในพระหัตถ์พระเจ้า

 

ข้า‍แต่​พระ‍เจ้า พระ‍องค์​ทรง​เป็น​พระ‍เจ้า​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ ข้า‍พระ‍องค์​จะ​แสวง​หา​พระ‍องค์ จิต‍ใจ​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​กระ‌หาย​หา​พระ‍องค์ เนื้อ‍หนัง​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​กระ‌เสือก‍กระ‌สน​หา​พระ‍องค์ ใน​ดิน‍แดน​ที่​แห้ง‍แล้ง​และ​อ่อน‍ระโหย ที่​ซึ่ง​ไม่‍มี​น้ำ เช่น‍นั้น​แหละ ข้า‍พระ‍องค์​เคย​เห็น​พระ‍องค์​ใน​สถาน‍นมัส‌การ เห็น​ฤทธา‌นุ‌ภาพ​และ​พระ‍สิริ​ของ​พระ‍องค์ เพราะ‍ว่า​ความ​รัก‍มั่น‍คง​ของ​พระ‍องค์​ดี‍กว่า​ชีวิต ริม‍ฝี‍ปาก​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​จะ​ยก‍ย่อง​พระ‍องค์ เช่น‍นั้น​แหละ ข้า‍พระ‍องค์​จะ​ถวาย​สาธุการ​แด่​พระ‍องค์ ตราบ‍ที่​ข้า‍พระ‍องค์​มี​ชีวิต​อยู่ ข้า‍พระ‍องค์​จะ​ชู​มือ​ต่อ​พระ‍นาม​ของ​พระ‍องค์ จิต‍ใจ​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​จะ​อิ่ม‍หนำ​ดัง​ได้​กิน​อาหาร​ชั้น‍เลิศ และ​ปาก​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​จะ​สรร‌เสริญ​พระ‍องค์​ด้วย​ริม‍ฝี‍ปาก​ที่​ชื่น‍บาน เมื่อ​ข้า‍พระ‍องค์​ระลึก‍ถึง​พระ‍องค์​ขณะ​อยู่​บน​ที่‍นอน และ​ใคร่‍ครวญ​ถึง​พระ‍องค์​ทุกๆ ยาม เพราะ​พระ‍องค์​ทรง​เป็น​ความ​อุป‌ถัมภ์​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ ข้า‍พระ‍องค์​จะ​ร้อง‍เพลง​ด้วย​ความ​ยินดี​อยู่​ใน​ร่ม​ปีก​ของ​พระ‍องค์ จิต‍ใจ​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​แนบ‍สนิท​กับ​พระ‍องค์ พระ‍หัตถ์​ขวา​ของ​พระ‍องค์​ค้ำ‍จุน​ข้า‍พระ‍องค์​ไว้
[สดุดี 63:1‭-‬8]