21-08-16 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

พระเยซูทรงเป็นทางเดียวที่นำเราทั้งหลายไปถึงพระบิดา และทรงสำแดงแผ่นดินสวรรค์บนโลกนี้

 

ยน.14:6-7
6 พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “เรา​เป็น​ทาง​นั้น เป็น​ความ​จริง และ​เป็น​ชีวิต ไม่​มี​ใคร​มา​ถึง​พระ​บิดา​ได้​นอก​จาก​จะ​มา​ทาง​เรา
7 ถ้า​พวก​ท่าน​รู้​จัก​เรา​แล้ว ท่าน​ก็​จะ​รู้​จัก​พระ​บิดา​ของ​เรา​ด้วย ตั้ง​แต่​นี้​ไป​ท่าน​ก็​จะ​รู้​จัก​พระ​องค์​และ​ได้​เห็น​พระ​องค์”