คำอธิษฐาน‬ :: ‪พระคริสต์ไม่เป็นอุปสรรค‬

“ข้าแต่พระเจ้า…
เป็นความหวานชื่น >> ทุกครั้งที่ได้เข้าเฝ้า
เป็นความปรารถนาจากใจจริง >> ที่กระหายหาพระองค์
เป็นการดึงดูดจากดวงจิต >> ให้โหยหาพระพักตร์แสนงดงาม
เป็นความแช่มชื่น >> ที่ได้พักพิงในพระเจ้า
เป็นสุดยอดความปรารถนา >> คือ ได้ยืนในแผ่นดินของพระเจ้า
เป็นความสุขใจ >> ที่ได้เดินในมรรคาของพระคริสต์

ข้าแต่พระเจ้า…
พระองค์ทรงเป็นความปรารถนาของข้าพระองค์และครัวเรือน
หาใช่… อุปสรรคที่ขวางกั้น
หาใช่… ความลำบากที่กลั้นกลืน
หาใช่… ภาระหนักที่จำยอม
หาใช่… ว่าต้องจำทนให้ผ่านพ้น
หาใช่… แค่ต้องทำหน้าที่ ให้ผ่านๆ ไป

โอ้… พระองค์เจ้าข้า
ทรงล้ำค่าคุณอนันต์
ทรงเป็นหนึ่งเดียวในชีวิต
ทรงเป็นแหล่ง แห่งความหวัง ความเชื่อ พระพร การช่วยกู้ พระสัญญา
ทรงเป็นที่สุดของที่สุด

บัดนี้ข้าพระองค์และครัวเรือน ขอป่าวประกาศว่าพระคริสต์ทรงเป็นยอดแห่งปรารถนาของชีวิต

อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน”

 

13522066_1759627200922425_4971841822750075383_n