คำอธิษฐาน‬ :: ‪‎ไม่หลงลืมพระคุณพระเจ้า‬

“ข้าแต่พระเจ้า… ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณ
วานนี้ … ทรงมีพระคุณ >> สำหรับข้าพระองค์
วันนี้ … ทรงพระคุณ >> ไม่แปรเปลี่ยน
พรุ่งนี้ … ทรงพระคุณ >> ยังคงจะมาถึงตามพระสัญญา
นิรันดร … ทรงพระคุณ >> อย่างสัจจริง

ข้าพระองค์นั่งมองย้อนระลึกกลับไปวันวาน…
ทำให้เห็นพระคุณแสนชื่นใจเสมอมา
ทรงช่วยกู้นับครั้งไม่ถ้วน
ทรงฉุดขึ้นจากโคลนตรม ความขมขื่น
ทรงเยียวยาในยามบาดเจ็บ ไร้หนทาง
ทรงพยุงในวันที่อ่อนแรง พบทางตัน
ทรงอวยพร ให้แต่ละวันผ่านมาอย่างสวยงาม

ในวันนี้ สิ่งที่เห็น คือ พระคุณแสนชื่นบาน…
โอ้… พระองค์เจ้าข้า!!!
จะสรรหาคำใดๆ มาสรรเสริญ พระองค์ผู้ทรงสมควร ได้หมดหรือ!!!
จะพรรณาถึงความดีงามแสนประเสริฐ ของพระองค์อย่างไรก็ไม่หมด!!!
จะบอกเล่าถึงพระคุณซ้อนพระคุณนับครั้งไม่ถ้วน ไม่มีวันหมด!!!
จะทำเช่นไรได้ นอกเสียจาก โมทนาในพระคุณที่สุดจะกว้างใหญ่ไพศาล

โอ้… พระองค์เจ้าข้า
ข้าพระองค์และครัวเรือน…
ขอยืนอยู่ในพระคุณ ; ไม่ห่างหนี
ขอแช่อยู่ในพระคุณ ; จนอิ่มหนำ และ ท่วมไหล
ขอเรียนรู้จากพระคุณ ; ที่ส่งมาจากพระทัยพระบิดา
ขอฝังตนไว้ในพระคุณ ; ของพระเจ้าแสนชื่นใจ
ขอให้พระคุณของพระเจ้า ; เป็นตราประทับที่โดดเด่นในชีวิต
ขอจดจำทุกพระคุณ ; แสนดีงามของพระเจ้าไว้
>> เพื่อประกาศนามพระคริสต์
>> เพื่อส่งต่อพระพรด้วยชีวิต
>> เพื่อนำตนเข้าอยู่ในวิถี มรรคาที่ชอบธรรม
>> เพื่อให้แผนการณ์ของพระเจ้าสำเร็จในข้าพระองค์และครัวเรือน
>> เพื่อให้แผ่นดินโลก ได้รับเงาของแผ่นดินสวรรค์
>> เพื่อเมื่อใครก็ตามได้เห็น จะสรรเสริญว่า “พระเจ้าทรงเที่ยงแท้”
>> เพื่อให้โลหิตบนกางเขนไม่สูญเปล่า ในชีวิตข้าพระองค์
>> เพื่อให้ตนเองมั่นคงบนรากฐานพระคุณของพระผู้ทรงเรียก

ข้าแต่พระเจ้า…
เพราะพระคุณของพระเจ้าไม่มีวันหมด << ข้าพระองค์จึงได้รับโดยตรงจากแหล่งนิรันดร
เพราะพระคุณของพระเจ้าไม่เคยขาดสาย << ข้าพระองค์จึงกระตือรือร้นในการดื่มด่ำ
เพราะพระคุณพระเจ้าไม่เคยคลาดเคลื่อน << ข้าพระองค์จึงมั่นคงบนศิลาที่แข็งแกร่ง
เพราะพระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ << ข้าพระองค์จึงชื่นบานทุกเวลานาที
เพราะพระคุณพระเจ้ามีเพื่อแผ่นดินนี้ << ข้าพระองค์จึงอยู่บนโลกด้วยสันติสุขทรงครอบครอง
เพราะพระคุณพระเจ้ามีมาถึงอย่างเจาะจง << ข้าพระองค์และครัวเรือน จึงยืนอยู่ที่นี่ ณ ที่ประทับของพระองค์***

อธิษฐาน‬ ‪‎อธิษฐานวิงวอน‬ ‪‎โมทนาพระคุณ‬ ‪‎ประกาศนามพระคริสต์‬ และ ‎สรรเสริญพระเจ้า‬ ใน ‎พระนามพระเยซูคริสต์เจ้า‬ เอเมน”

 

13406876_1755325124685966_7619791848933372291_n