02-08-2015 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

ให้แม่น้ำของพระเจ้าไหลรินเข้ามาในหัวใจ ท่วมล้นจิตวิญญาณ เพื่อจะขยายหลักหมุดเต้นท์ ขอบเขตชีวิตให้กว้างออก ต้อนรับวาระใหม่ๆ ที่กำลังเข้ามา และพระคุณของพระเจ้าจะไหลเข้าสู่ส่วนลึกของความปรารถนาภายใน เพื่อเราจะสามารถเข้าใจถึงความรักอันแสนหวานและมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ไม่ทรงทอดทิ้งผู้ที่ออกนามพระคริสต์

แช่ตัวอยู่ในแม่น้ำแห่งชีวิต ด้วยการแช่อยู่ในการทรงสถิตย์ของพระคริสต์ จนกว่าจะเต็มอิ่ม … เมื่อนั้นการก้าวออกมา จะเป็นก้าวแห่งการชุบชีวิตใหม่ เพื่อสิ่งใหม่ๆ