All posts by admin

04-03-2018 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

การได้พักสงบที่แท้จริง คือ การได้อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้า

แผ่นดินของพระเจ้า เป็นความล้ำลึก ที่เมื่อเรานิ่ง สงบ และ วางใจ การเปิดเผยความล้ำลึกนั้นย่อมมาถึงเรา ผู้ที่หิวกระหายจึงได้เต็มอิ่ม อย่างสดใหม่ และ ไม่ขาดเลย

พระสิริของพระเจ้านั้นงดงาม และ ดึงดูดเราทั้งหลายให้เข้าใกล้ เพื่อชมความงามของพระพักตร์พระบิดา

 

 

25-02-2018 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

การอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าผู้ทรงฟังคำร้องทูลของเรา เป็นการพักสงบที่ดีเยี่ยม

 

 

21-01-2018 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

ให้เราเข้ามายังนิเวศน์สถานบริสุทธิ์ ด้วยการชำระตน และ วางทุกสิ่งไว้ เพื่อจะก้าวเข้าไปยังอภิวิสุทธิสถาน

พระคุณของพระเจ้านั้นยืดยาวสำหรับผู้ที่ก้าวตามพระคริสต์ จะทรงปกคลุมด้วยร่มเงาแห่งความสุข และ ปลอดภัย ด้วยการจูงมือเราไปข้างหน้า

⤵⤵⤵⤵⤵

📌 คำอธิบายเพิ่มเติม

ท่านสามารถร่วมนมัสการ และ ฟังเสียงพระเจ้าไปพร้อมๆ กันได้

 

 

 

 

24-09-17 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

จงเชื่อ … ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด
จงเชื่อ … ในพระองค์ผู้ทรงสามารถ
จงเชื่อ … ในพระลักษณะแห่งรักแท้ของพระบิดาเจ้า
จงเชื่อ … ในความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา
จงเชื่อ … ในการจัดเตรียม และ ปกป้องไว้เพื่อเรา
ด้วยว่า… มันเป็นของเราที่พระเจ้าสงวนไว้ให้

 

 

 

17-09-2017 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

การทรงสถิตย์ของพระเจ้าล้ำค่ากว่าสิ่งใดๆ ในโลกนี้
เมื่อพระเจ้าทรงเรียก จะทรงสถิตย์อยู่ด้วยตลอดเส้นทางที่ทรงเรียก บรรดาผู้ที่มีประสบการณ์ในการทรงเรียก ย่อมได้เห็นและสัมผัสการทรงสถิตย์ของพระเจ้า เพื่อเป็นกำลัง และ หมายสำคัญในก้าวต่อๆ ไปข้างหน้า

20-08-2017 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

 

พระเจ้าทรงปรากฏพระองค์เอง แก่ผู้ที่เข้าเฝ้า ด้วยพระลักษณะแห่งความสว่าง

และการปรากฏของพระเจ้าในลักษณะแสงสว่างจ้า จะทำให้ผู้ที่พบพระองค์มีประสบการณ์จำนน ดั่งเช่น โมเสส , เซาโล , ยอห์น ยากอบ เปโตร

 

 

 

28-01-17 อธิษฐาน นมัสการ วันสะบาโต

ด้วยว่าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อตั้งแต่โบราณกาล จวบจนปัจจุบัน และสืบๆ ไปเป็นนิตย์
ทรงเป็นพระเจ้าของอับราฮัม
ทรงเป็นพระเข้าของอิสอัค
ทรงเป็นพระเจ้าของยาโคป
และทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ และ ครัวเรือน

มีคาห์ 7:18-20
18 ใคร​เล่า​จะ​เป็น​พระ​เจ้า​เหมือน​พระ​องค์​ผู้​ทรง​อภัย​บาป
และ​ทรง​มอง​ข้าม​การ​ทร​ยศ
ของ​คน​ที่​เหลือ​อยู่​อัน​เป็น​มร​ดก​ของ​พระ​องค์​ท่าน?
พระ​องค์​ท่าน​มิ​ได้​ทรง​พระพิโรธ​เป็น​นิตย์
เพราะ​พระ​องค์​ท่าน​พอ​พระ​ทัย​ใน​ความ​รัก​มั่น​คง
19 พระ​องค์​ท่าน​จะ​ทรง​หวน​กลับ​มา​เมต​ตา​เรา​อีก
และ​จะ​ทรง​เหยียบ​ความ​ผิด​ทั้ง​หลาย​ของ​เรา​ไว้
พระ​องค์​จะ​ทรง​เหวี่ยง​บาป​ทั้ง​สิ้น​ของ​เรา
ลง​ไป​ใน​ที่​ลึก​ของ​ทะเล
20 พระ​องค์​จะ​ทรง​สำ​แดง​ความ​สัตย์​ซื่อ​แก่​ยา​โคบ
และ​ความ​รัก​มั่น​คง​ต่อ​อับ​รา​ฮัม
ดัง​ที่​พระ​องค์​ทรง​ปฏิ​ญาณ​ต่อ​บรรพ​บุรุษ​ของ​เรา
ตั้ง​แต่​สมัย​โบ​ราณ​กาล